Benzen İçeren Dökme Sıvı Yükler İle İlgili Emniyet Tedbirleri

Sayı

: 79462207-010.07.01-321

27/03/2013

Konu     : Benzen İçeren Dökme Sıvı Yükler

 

İle İlgili Emniyet Tedbirleri

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/05

 

 

Gemilerde, benzen içeren dökme sıvı yüklerin oluşturduğu buhara maruz kalan gemi personeli ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilmektedir. Bu durumu engellemek amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından benzen içeren dökme sıvı yükleri taşıyan gemiler için asgari emniyet standartlarını belirleyen MSC/Circ.1095 sayılı sirküler yayımlanmıştır.

 

Benzen içeren dökme sıvı yükleri taşıyan gemilerin personelince, gazdan arındırma (gas free) işlemleri ve manifold bağlantısı süreci dâhil yük operasyonu boyunca MSC/Circ.1095 sayılı sirkülerde belirtilen tüm emniyet tedbirlerinin alınması ve gemi ilgililerince, sirkülerdeki gerekliliklerin uygulanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN