Demir Cevheri Taşımacılığı

Sayı  : 79462207-010.07.01-376

04/04/2013

Konu : Demir Cevheri Taşımacılığı

 

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/12

 

 

Dökme yük gemilerinde taşınan toz demir cevheri (iron ore fines) taşıma sırasında sıvılaşmaya müsait olması sebebi ile gemilerde denge kaybına sebep olma potansiyeline sahiptir.

 

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) kapsamına henüz alınmamış olan toz demir cevherinin sıvılaşmaya müsait olmasından kaynaklanabilecek risklere karşı alınacak tedbirlere yönelik olarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından DSC.1/Circ.66 sayılı sirküler yayımlanmıştır.

 

Söz konusu sirkülerde, toz demir cevherinin oluşturabileceği denge risklerine karşı gemi kaptanının alabileceği emniyet önlemlerine yer verilmektedir.

 

Toz demir cevheri IMSBC Kod’da tanımlanana kadar, tanecik boyutu 6.35 mm’ye kadar olan demir cevherleri, toz demir cevheri olarak değerlendirilecektir. Taşınacak olan demir cevheri tanecik boyutu konusunda bir şüphe olması durumunda, yükleme limanındaki yük ilgilileri ile bağlantı kurulması ve taşınan yükün özellikleri hakkında daha geniş bilgi istenmesi önem arz etmektedir.

 

Toz demir cevherinin gemilerde elleçlenmesi ve taşınmasında denge kaybı ve emniyet problemlerinin önlenmesi açısından, dökme yük gemileri donatanları/işleticileri ve gemi kaptanlarınca DSC.1/Circ.66 sayılı IMO sirkülerinde belirtilen tavsiyelere uyulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN