Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimleri

 

Deniz Gözetim Firmaları – Deniz Gözetim Yetkililerinin görev yaptıkları faaliyet alanlarına ilişkin olarak “TEHLİKELİ YÜKLERLE İLGİLİ GÖZETİM HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNACAK GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE” Madde15 kapsamında almaları zorunlu eğitimler yönergenin EK-3’ünde belirtilmiştir.

 

  • İlgili yönerge EK 3’te 6 Kasım 2017 tarihinde yapılan revize ile son şekli verilmiştir. Buna göre yetki ve faaliyet alanlarına göre  alınması zorunlu eğitim listesi toplu olarak aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

  • IMDG Kod Genel Farkındalık, Göreve Yönelik Eğitimler: 4 gün (Aşağıda belirtilen tüm eğitimlerin alınabilmesi için ön şart olarak alınması zorunlu)

 

S.NO

EĞİTİM SEMİNERİNİN ADI

EĞİTİM SÜRESİ

1

Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi

1 GÜN

2

Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri

1 GÜN

3

Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semineri

1 GÜN

4

Konteyner ve Diğer Yük Taşıma Birimleri Gözetim Eğitimi Semineri

1 GÜN

5

Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti Eğitimi Semineri

1 GÜN

6

Deniz Gözetim Yetkilileri için Yük Emniyeti Hesaplama Eğitimi Semineri

1 GÜN

7

Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri

1 GÜN

8

Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri

1 GÜN

9

Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri

1 GÜN

10

Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semineri

1 GÜN

11

Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri

1 GÜN

12

Konteyner / Araç yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri

1 GÜN

13

IMSBC Kod Eğitimi Semineri

2 GÜN

14

INF Kod Eğitimi Semineri

1 GÜN

15

IBC Kod Eğitimi Semineri

2 GÜN

16

Timber Kod (TDC Code) Eğitimi Semineri

2 GÜN

17

Grain Kod Eğitimi Semineri

2 GÜN

18

IGC Kod Eğitimi Semineri

2 GÜN

19

CTU Kod Eğitimi Semineri

2 GÜN

 

Eğitime kayıt olmak için tıklayın.

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN