Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Deniz Gözetim firmaları çalışanları bu eğitimi alabilmektedirler.

IMDG Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik eğitim tüm   yetki alanları için alınması gereken mecburi bir eğitim olup, bu eğitimi almayanlar deniz gözetim yetkilisi eğitimini alamamaktadır.

Firma faaliyet alanına göre eğitim içeriği değişkenlik göstermektedir.5.sorunun cevap kısmında eğitim seminerlerinin çeşitleri gösterilmektedir.

Her bir eğitim grubu için katılımcı sayısı ilgili mevzuat gereği en az 3 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Seminerinin Adı                                                                                                                                                 Süresi


 •                Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                  1 gün
 •                CTU Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                      2 gün
 •                Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semine                                                 1 gün
 •               Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti  Eğitim Semineri   1 gün
 •                Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri                                                                1 gün
 •                Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semi                                                   1 gün
 •                Deniz Gözetim Yetkilileri için Yükleme Emniyeti Hesabı Eğitim Semineri                                              1 gün
 •                Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi                                                                                 1 gün
 •                Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                                 1 gün
 •                Tahıl Kodu (Grain Code)  Eğitimi Semineri                                                                                             2 gün
 •                IBC Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                       2 gün
 •                IGC Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                       2 gün
 •                IMSBC Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                  2 gün
 •                INF Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                       1 gün
 •                Kereste Yüküne İlişkin Emniyetli Yükleme Gözetimi Eğitimi Semineri                                                   1 gün
 •                Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri                                                         1 gün
 •                Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                                  1 gün
 •                Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                            1 gün
 •                Kereste Kodu (TDC Code) Eğitimi Semineri                                                                                           2 gün

Eğitimlerimizin sonunda en az 25 soruluk bir değerlendirme sınavı yapılmaktadır. 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası düzenlenir.

Tehlikeli Yükler ile ilgili Deniz Gözetim Yetkililerinin  almış oldukları eğitim seminerlerinin belge süresi iki yıldır .Deniz gözetim yetkilileri bu süre tamamlanmadan “Yenileme Eğitimi” almak zorundadır. 

Yenileme eğitimlerin süresi, temel eğitim süresinin yarısı kadardır. İki yıllık belge süresini geçirenler  bu  eğitim seminerlerini tekrar almak zorundadır.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN