Diğer Eğitimler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLARINA (TMGD) YÖNELİK ADR,IMDG KOD,RID VE DGR SAHA EĞİTİMLERİ

1. Eğitimin amacı nedir?

TMGD Eğitimi almış  ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen katılımcılar için Tehlikeli Maddelerin Kara, Deniz ve Demiryolu uygulamalarına yönelik gereklilikleri aktarmak ve yapacağı çalışmalarda kalite standardını da göz önünde bulundurarak hizmet vermeye yöneltmektir.

2. Eğitimin içeriğinde hangi konular yer almaktadır?

 • İşletme için TMGD Teklif,Giriş ve entegrasyon süreci,

 • Mevcut durum analizi

 • Uygulama Süreçleri

 • Yönetim Zinciri ve Raporlama

 • Olay,vaka incelemesi

 • Saha ziyareti gibi konuları içermektedir.

 

3. Eğitim kaç gün sürmektedir?

Eğitim 2 gün sürmektedir.

4. Eğitim nerede yapılmaktadır?

Eğitim ,eğitim kuruluşumuzda gerçekleşmektedir.

 

PERSONELE YÖNELİK ADR,IMDG KOD,RID VE DGR TATBİKAT EĞİTİMLERİ

1. Neden Tatbikat Yapılır ?

Tehlikeli maddelerin taşınması yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek , çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak amacıyla yapılır.

2. Kimler Tatbikat Eğitimi Almalıdır?

Taşımacılık faaliyetlerinde yer alan (gönderen , yükleyen , paketleyen,dolduran,taşımacı,taşıt sürücüsü, alıcı,boşaltan, tank konteyner-taşınabilir tank işletmecisi) tehlikeli mallarla iştigal eden herkesin alması gerekmektedir.

3. Tatbikatın Senaryosu Nasıl Belirlenir?

Tatbikat sırasında ve sonrasında acil durum esnasında yapılması gerekenler önceden planlanıp, amaca uygun olması için senaryo hazırlanmalıdır. Tatbikat öncesi personel ve katılımcılar senaryo hakkında bilgilendirilir ve bu plana uygun olarak başlatılır.

4. Tatbikat için gerekli ekipmanlar nelerdir?

Tatbikatın gerçekleştirilebilmesi için tatbikat anında kullanılması gereken ekipmanların önceden planlanması gerekmektedir. Kullanılacak kişisel koruyucu ekipman tehlikeli madde sınıfına göre belirlenmeli ve tüm tatbikat anı fotoğraflanmalıdır.

5. Tatbikatın değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Tatbikat anındaki gözlemler tatbikatın sonrasında yetkili kişilerle yapılacak olan toplantıda değerlendirilir. Bu değerlendirmede tatbikatta yaşanan problemlerin iyileştirme faaliyetleri belirlenir.

 

ADR KAPSAMINDA AMBALAJ UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİM

1. Eğitimin amacı nedir?

Tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevre üzerinde sebep olabileceği riskleri en aza indirerek yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin taşınması için; kullanılacak taşıma yoluna, taşınacak maddenin özelliklerine göre seçilen endüstriyel ambalajlar hakkında verilen ayrıntılı bir eğitimdir.

2. Eğitimin içeriğinde hangi konular yer almaktadır?

 • Ambalajlama Şartları

 • Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi

 • Üst Ambalaj Kullanımı

 • Ambalaj Tiplerinin Gösterimine Yönelik Kod

 • Ambalajlar İçin Test Gereksinimleri gibi konular yer almaktadır.

3. Eğitim nerede yapılmaktadır?

Eğitim; eğitim kurumumuzda yapılmaktadır.

 

YANGIN EĞİTİMİ

1. TMGD Sınavına katılmak için yangın eğitimi almış olma zorunluluğu var mı?,

TMGD Sınavına katılmak için yangın eğitimi almış olma zorunluluğu vardır.8 günlük TMGD eğtimi sonrası 1 gün olmak üzere yangın eğitimi verilmektedir.

2. Yangın eğitimi 64 saatlik TMGD eğitimine dahil mi?

Yangın eğitimi 64 saatlik TMGD eğitiminden sonra gerçekleşmektedir. Yangın eğitimi sertifika alabilmek için mecburidir.

3. 19 Nisan 2017 den önce TMGD eğitimi alanlar yangın sertifikasını nerelerden alabilirler?

19 Nisan 2017 tarihinden önce TMGD eğitimi alanlardan İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir.

 

RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞINDA RADYASYONDAN KORUNMA GENEL BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

1. Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimi Amacı Nedir?

Radyasyondan Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitiminin amacı; radyasyon kaynaklarının mevcut olduğu alanlarda çalışanları radyasyondan korunma konusunda bilgi sahibi yapmaktır

2. Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimi Süresi Nedir?

Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimi Süresi 1 gündür.

3. Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimi Nereden Alınır?

Bu eğitim hizmeti, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Radyasyondan Korunma Sorumlusu tarafından sağlanmaktadır.

4. Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimini kimler almalıdır?

Radyoaktif madde taşımacılığında, sürücülük, ambalajlama, depolama, yükleme, boşaltma görevi alan personelin ve radyasyon kaynaklarına yakın çalışan kişilerin alması geren eğitimdir.

5. Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimi sonunda sertifika veriliyor mu?

Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimi sonunda katılım sertifikası düzenlenmektedir.

6. Radyasyon Korunma Genel Bilinçlendirme Eğitimine katılım için hangi evraklar gereklidir?

Eğitim alacak kişilerin TC Kimlik No, Ad Soyad, Görevi ve telefon numarası gerekmektedir.

 

DGR CAT 1, 2, 3, 6 GENEL BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

1. DGR Cat 1,2,3,6 Temel Eğitiminin Amacı Nedir?

Havayolu ile taşınan tüm tehlikeli maddelerin, IATA ve diğer uygulatıcıların kurallarını, ülke, gönderici ve taşıyıcıların şartlarını, anlaşmalarını, sorumluluklarını, kullanılan formları, materyalleri, dokümanları katılımcılara tam ve doğru olarak öğretmek ve “UÇUŞ EMNİYETİ İLKELERİ” doğrultusunda hareket ve düşünce kabiliyetine sahip olmalarını sağlayabilmektir.

2. Bu eğitimi kimler almalı ?

“Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin taşınması Eğitim yönergesi” uyarınca Kategori 1, 2, 3, 6 kapsamındaki eğitimi aşağıdaki kişiler almalıdır.

Kategori 1:  Göndericiler veya göndericinin sorumluluğunu üstlenen kişiler

Kategori 2: Paketleyiciler

Kategori 3: Çalışanlar veya tehlikeli madde taşıma işleri yapanlar.

Kategori 6: Tehlikeli madde ile ilgili operatörün kabul ve yer hizmetlerini yürüten işletmenin çalışanları.

3. Eğitime Katılım İçin Minimum Gereksinimler Nelerdir?

 • 18 yaşını bitirmiş olmak

 • Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak

 • Orta seviyede İngilizce bilmek

4.  Eğitim İçeriği hangi konulardan oluşmaktadır ?

Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasıyla ilgili olarak IATA DGR 1.5.A Tablosu Kategori 1, 2, 3 ve 6‘da tanımlı çalışanlara yönelik tasarlanan IATA onaylı Tehlikeli Maddeler Kuralları,   

 • Limitler

 • Göndericiler için genel gereklilikler

 • Sınıflandırma

 • Tehlikeli Maddeler Listeleri

 • Genel Paketleme Gereklilikleri

 • Paketleme Talimatları

 • Etiketleme ve İşaretleme

 • Kabul prosedürleri

 • Deklarasyonsuz Tehlikeli Maddeler

 • Depolama ve Yükleme Prosedürleri

 • Pilot'un Bilgilendirilmesi ( NOTOC )

 • Yolcular ve Ekip için Şartlar

 • Acil Durum Prosedürleri

 

SDS (GÜVENLİK BİLGİ FORMU) GENEL BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

1. SDS Neden Hazırlanır?

Güvenlik Bilgi Formları kimyasal madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye ulaşmak amacı ile hazırlanmaktadır.

2. SDS Nerede Kullanılır?

Yönetmelik gereğince, gerek ithalat gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profosyonel kullanıcılara, en geç satış anında, ihracat esnasında profosyonel kullanıcılara, CLP tüzüğü çerçevesinde REACH uyumlu olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu kapsamında üretim/ithalat bildirimi yapılacak olan ürünlerde bildirim esnasında ,bu konuda sertifikalı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.

3. SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Genel Bilinçlendirme Eğitimini kimler alabilir?

İş Güvenliği Mühendisleri, İşyeri Hekimleri, Kimya Mühendisleri, Kimyagerler, Laboratuar Sorumlu ve görevlileri, Formenler.

4. SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Genel Bilinçlendirme Eğitimi kaç gün sürmektedir?

Eğitim 2 gün olarak gerçekleşmektedir.

5. SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Genel Bilinçlendirme Eğitimi sonunda sertifika veriliyor mu?

SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Genel Bilinçlendirme Eğitimi sonunda katılım sertifikası düzenlenmektedir.

6. SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Genel Bilinçlendirme Eğitimi konuları nelerdir?

Eğitim Konuları :

 • MSDS nedir?

 • Neden MSDS?

 • MSDS ile ilgili Mevzuat

 • Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

 • MSDS’lerde Kullanılan Kısaltmalar,

 • MSDS’lere Ulaşılabilecek Adresler

7. SDS Hazırlama hangi işletmelerde zorunludur?

Zararlı madde veya karışımlar satan üretici,tedarikçi veya alt dağıtıcılar müşterilerine yeni formda Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadırlar.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN