Dökme Halde Tahıl Taşınması Uygulamaları ve Muafiyetler

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 79462207-010.07.01- 972

31/07/2013

Konu : Dökme Halde Tahıl Taşınması

 

Uygulamaları ve Muafiyetler

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/103

 

 

Dökme halde tahıl ürünleri taşıyacak olan bir gemi, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74)’nin Bölüm VI, Kısım C’sinde yer alan ve dökme halde tahıl türü yüklerin taşınmasını düzenleyen kuralları ile Dökme Haldeki Tahılların Emniyetli Taşınması Hakkında Uluslararası Kod (Uluslararası Tahıl Kodu-Grain Code) hükümlerine uymak zorundadır.

 

Tahıl yükü taşıyacak bir geminin; SOLAS 74 Kural VI/9.1’de belirtildiği üzere Kod’da öngörülen Dökme Halde Tahıl Taşıma Uygunluk Belgesi’ne sahip olması veya SOLAS 74 Kural VI/9.2’de belirtildiği üzere geminin dökme tahıl yüklemesinin Uluslararası Tahıl Kodu gerekliliklerine uyduğu konusunda İdareyi ikna etmesi gerekmektedir.

 

Uluslararası Tahıl Kodu Kısım A paragraf 5’de belirtildiği üzere; İdarenin, seferin korunaklılığı ve mevcut koşulların Kod gerekliliklerinden herhangi birinin uygulanmasını gereksiz kıldığı hususunda ikna olması durumunda, gemileri veya belirli gemi cinslerini söz konusu özel gerekliliklerden muaf tutma yetkisi bulunmaktadır.

 

Bu Talimatta bahsi geçen İdare “Ula ştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü”dür.

 

Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde:

 

  1. Dökme Halde Tahıl Taşıma Uygunluk Belgesine sahip olmayan bir geminin kaptanı, geminin mevcut yükleme planının Uluslararası Tahıl Kodu gerekliliklerine uyduğunu ispatlaması halinde, İdare adına ilgili Liman Başkanlığı söz konusu geminin dökme tahıl yükü yükleyebilmesi için izin verebilecektir. Bu izin için, geminin tahıl denge hesaplarının seferin her aşamasında Kod gerekliliklerine uygun olduğunun ispatlanması gereklidir.

 

  1. Dökme tahıl yükünün birden çok limanda/kıyı tesisinde tahliye edilmesinin gerektiği durumlarda, tahliye limanıyla bir sonraki tahliye limanı arasında yapılacak seyirlerde, Uluslararası Tahıl Kodu gerekliliklerinin tam olarak karşılanamaması durumunda, gemi kaptanı veya temsilcisi tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirten yazıyla sefer muafiyeti talebinde bulunabilir.

 

Gemi kaptanı veya temsilcisinin yazılı talebi çerçevesinde Liman Başkanlığı, seferin korunaklılığını, mevcut hava/deniz koşullarını ve seyir süresini göz önüne alarak, seferin tamamlanması için aşağıdaki ko şullar ın yerine getirilmesi kaydıyla Uluslararası Tahıl Kodu Kısım A paragraf 5 çerçevesinde sefer muafiyeti verebilir.

 

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3912

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:hakkigedikoglu@gmail.com

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01-972

31/07/2013

Konu

: Dökme Halde Tahıl Taşınması

 

 

Uygulamaları ve Muafiyetler

 

 

 

 

Muafiyet şartları:

 

  • Uluslararası Tahıl Kodu Kısım A paragraf 9 gerekliliklerine uyulduğu teyit edilecektir.
  • 24 saatlik hava tahmini 3 Bofor kuvvetinden daha fazla olmayacaktır.

 

  • Mevcut dalga yüksekliği (ölü dalga dahil) ve 24 saatlik dalga yüksekliği tahmini 1 metreden fazla olmayacaktır.

 

  • Uluslararası sefer yapılmayacaktır.

 

  • İki liman arasındaki mesafe 100 mili geçmeyecektir. Sefer süresi de normal koşullarda 6 saatten fazla olmayacaktır.

 

  • Kalkış ve varış limanlarının özellikleri de göz önüne alınarak ilave gereklilikler istenebilir.

 

  • Verilen tüm muafiyetler UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

Bu çerçevede, gemiler ile dökme halde tahıl ürünleri taşımacılığı yapılırken, SOLAS 74 Kural VI/9.2 ve Uluslararası Tahıl Kodu Kısım A paragraf 5’de belirtilen muafiyet konularında liman başkanlıkları, gemi donatanları, gemi işletmecileri, gemi kaptanları ve liman işleticileri tarafından bu Talimat hükümleri uygulanacaktır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3912

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:hakkigedikoglu@gmail.com

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN