IMDG KOD Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği Kapsamı Cezalar


 

Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası Miktar (TL) 
13 üncü maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarına ve işletmelere her bir fıkra için verilen ceza
Eğitim Kuruluşu ve İşletmeler 440 TL

 

9 uncu maddede yer alan hükümlere aykırı hareket eden IMDG Kod Eğiticilerine her bir fıkra için verilen ceza
Eğiticilere 144 TL

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN