IMDG KOD Genel Farkındalık, Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

  • Imdg Kod Genel Farkındalık 1 gün,
  • Göreve Yönelik Eğitim 2 gün,
  • Emniyet eğitimi 1 gün olmak üzere toplam 4 gün sürmektedir.

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim eğitim kurumunda veya firma tarafından belirlenen uygun bir yerde yapılabilir.

Imdg Kod Genel Farkındalık,Göreve Yönelik Ve Emniyet Eğitimine kayıt için personelin aşağıdaki bilgileri gerekmektedir:

 

-TC Kimlik No

-Telefon No

-Görevi

-Ad Soyad

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik yenileme eğitimi personel tarafından 2 yılda bir alınmalıdır.

Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN