Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01-799

25/06/2013

Konu  : Koruyucu Giysi Bulundurma Zorunluluğu

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/64

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74)’e tabi olan ve tehlikeli yük taşıyan tüm gemilerde, SOLAS Bölüm II/2 Kural 19.3.6.1 hükmü kapsamında 4 set koruyucu giysi bulundurulması zorunludur. Bu koruyucu giysiler, EN 943-2:2002 standardını karşılamalı ve vücudun tümünü kaplayarak, vücudun hiçbir bölümünün korumasız kalmamasını sağlayacak nitelikte olacaktır.

 

Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerde, IBC Kod Kural 14.1.1 hükmü gereği, yükleme ve tahliye operasyonunda görev alan gemi adamları için yeterli sayıda ve uygun özellikte, TS EN 943-1:2008 ve TS EN 943-2:2008 standardını karşılayan koruyucu ekipman bulundurulmalıdır. Bu ekipman; büyük önlük, uzun kollu özellikli eldiven, uygun ayakkabı, tüm vücudu kaplayan kimyasal geçirmez giysi ve gözlere tam uygun gözlük veya yüz maskesini içerecektir.

 

IBC Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerde, iş elbiseleri ve koruyucu giysiler kolay erişilebilecek yerlerde ve özel dolaplarda muhafaza edilmelidir. Operasyonlar sırasında kullanılmış olan donanımlar yaşam mahallerinde bulundurulmamalıdır. Ancak; kamaralar, sık kullanılan koridorlar, yemek bölümleri ve ortak banyolar gibi yaşam alanlarından yeterli şekilde ayrılmış özel dolaplarda olmak koşuluyla, koruyucu giysiler yaşam mahallerinde de muhafaza edilebilirler.

 

Personelin kullanım aşinalığının artırılmas ı amacıyla; gemilerde yapılan eğitim ve talimlerde koruyucu giysilerin kullanılması konusu eğitim programlarına dahil edilmeli, yapılacak eğitimlerin şekli ve periyodu ISM El Kitabına eklenmeli ve eğitim kayıtları yetkililerin kontrolü için muhafaza edilmelidir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN