Personele Yönelik ADR, IMDG KOD, RID ve DGR Tatbikat Eğitimleri

Tatbikat Nedir?

Olumsuz ve beklenmeyen olaylarla karşılaşmadan önce olay sırasında yapılacak faaliyetlerin deneme ve pratik amaçlı uygulanmasına tatbikat adı verilir.

Neden tatbikat yapılır?

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Tatbikat sırasında yaşanması öngörülmeyen kesintilerin oluşmaması açısından tatbikat öncesi, tatbikat anı, tatbikat sonrasında neler yapılması gerektiği ayrıntılı olarak planlanmalıdır.

Kimler Tatbikat Eğitimi almalıdır?

Taşımacılık faaliyetlerinde yer alan ( gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, taşımacı, taşıt sürücüsü, alıcı, boşaltan, tank konteyner - taşınabilir tank işletmecisi ) tehlikeli maddelerle iştigal eden herkes almalıdır.

Tatbikat için gerekli olan ekipmanlar Nelerdir?

Tatbikatın gerçekleştirilebilmesi için tatbikat anında kullanılması gereken ekipmanların önceden planlanması gerekmektedir. Kullanılacak kişisel koruyucu ekipman tehlikeli madde sınıfına göre belirlenmeli ve tüm tatbikat anı fotoğraflanmalıdır.

Tehlikeli madde sınıfına göre bulundurulması gereken ekipmanlar;

 • Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz,

 • İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti,

 • Göz durulama sıvısı. (a)

 • Bir uyarı yeleği (EN 471 standardında açıklandığı şekilde),

 • Portatif aydınlatma gereçleri,

 • Bir çift koruyucu eldiven,

 • Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).

 • Araç personelinden her bir kişi için bir acil durum maskesi (b)

 • Kürek ,(c)

 • Kanalizasyon örtüsü,(c)

 • Toplama kabı. (c)

AÇIKLAMA

(a) Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir

(b) Tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 için gereklidir.Örneğin,kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 141 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1- P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.

(c) Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

Ayrıca yere dökülen tehlikeli maddenin geniş alana yayılmasını önleyecek emici sosis ve emici petlerin bulunması gereklidir.

Tatbikatın Senaryosu nasıl belirlenir?

Tatbikat sırasında ve sonrasında acil durum esnasında yapılması gerekenler önceden planlanıp, amaca uygun olması için senaryo hazırlanmalıdır. Tatbikat öncesi personel ve katılımcılar senaryo hakkında bilgilendirilir ve bu plana uygun olarak başlatılır.

Tatbikatın Değerlendirilmesi Nasıl yapılır?

Tatbikat anında ki gözlemler tatbikatın sonrasında yetki kişilerle yapılacak olan toplantıda değerlendirilir. Bu değerlendirmede tatbikatta yaşanan problemlerin iyileştirme faaliyetleri belirlenir. Tatbikat sırasında doğru yapılanlar, yanlış yapılanlar ve tatbikattan çıkarılan sonuçlar şeklinde değerlendirme yapılır. Daha sonra yetkili kişilere tatbikatla ilgili bir rapor sunulur.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN