RID Genel Farkındalık, Göreve Yönelik ve Güvenlik Eğitimleri

 

RID (Tehlikeli Malların Demiryolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler) Personele Yönelik Eğitim

Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında görev alacak kişilere verilmektedir;

(1) Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan ve RID Bölüm 1.4’te belirtilen; gönderen, taşıyan, alıcı, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcıları, demiryolu altyapı işletmecisi, boşaltan gibi tarafların istihdam ettiği çalışanlar; görev ve sorumluluklarına göre tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim almalıdırlar.

(2) Eğitimler, RID Bölüm 1.10’da yer alan tehlikeli maddelerin güvenliğine ilişkin hususları da içermelidir.

(3) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar. Eğitim almamış veya eğitimini tamamlamamış olanlar eğitim almış personel gözetiminde çalıştırılmalıdırlar.

 Eğitimi Kimler Düzenleyebilir ?

Eğitimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler, eğitim kuruluşları ve işletmeler tarafından verilir.

 Eğitimi Almak Zorunlu Olan Personeller Kimlerdir?

Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan ve RID Bölüm 1.4’te belirtilen; gönderen, taşıyan, alıcı, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcıları, demiryolu altyapı işletmecisi, boşaltan gibi tarafların istihdam ettiği çalışanlar; görev ve sorumluluklarına göre tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim almalıdırlar.

Eğitimin Süresi

 Eğitim günde 8 saat olmak şartıyla 3 gün boyunca toplamda 24 saat sürmektedir.

Genel Farkındalık Eğitimi   :        8 saat

Göreve Özgü Eğitim            :       Temel eğitim 8 saat

Güvenlik Eğitimi                  :        8 saat

                                                       Toplamda 24 saat ‘ dır.

Eğitimin Sonunda Sınav Yapılıyor mu?

 Eğitmen Tarafından Katılımcılara Sınav yapılır.

Sınav Başarı Puanı Nedir?

Eğitime katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.

Eğitim Sertifikası

Eğitimlere katılım sağlayanlara ve sınavda başarılı olanlara kurumumuz tarafından “       RID Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenir.

Eğitimi Alabilmek İçin En Az Kaç Kişi Olmak Gerekir?

RID Eğitim sınıfı açabilmek için minimum 3 kişi olmak gerekir.

Sınıf Kontenjanı Maximum Kaç Kişi İle Sınırlıdır?

Sınıf Kontenjanı Maximum 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Alabilmek İçin Son Başvuru Tarihi Nedir?

Eğitim başlama tarihinden 1 gün öncesine kadar Eğitiminin Kayıt işlemleri devam etmektedir

Eğitim Nerede Verilir?

Eğitim kuruluşu; eğitim faaliyetlerini, kendi eğitim merkezinde icra edebileceği gibi İdareye bilgi vermek kaydıyla eğitim için uygun fiziki koşullara ve gerekli doküman, görsel materyal, araç ve gereçlere sahip eğitim merkezi bulunan işletmelere ait yerlerde de eğitimlerini icra edebilir.

RID Personel Eğitiminin Devam Zorunluluğu Var Mıdır?

Eğitim alacak kişilerin eğitim programında belirtilen derslere devam etmeleri zorunludur.

Eğitimin İçeriği

Tehlikeli madde taşımacılığında görev alan kişilere verilecek eğitimler, yaptığı işe ve sorumluluğuna uygun olarak,Genel Farkındalık Eğitimleri, Göreve Özgü Eğitimler ve Güvenlik Eğitimi olmak üzere üç farklı şekilde olmalıdır.

 • Genel Farkındalık Eğitimi : Genel farkındalık eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine/şartlarına ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata ilişkin bilgileri kapsamalıdır. Eğitimin süresi asgari 8 saat olmalıdır.

 • Göreve Özgü Eğitim : Göreve özgü eğitimde, çalışanların doğrudan görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelikler ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerin içeriklerini kapsamalıdır. Eğitimin süresi toplamda en az 24 saat olmalıdır.

Göreve Özgü Eğitim temel eğitim ve uzmanlık eğitimi şeklinde olmalıdır.

1) Tüm çalışanlar için temel eğitim: Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır. Çalışanlar bu kapsamda asgari 8 saat eğitim almalıdırlar.

2) Uzmanlık eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla doğrudan ilgili personel, temel eğitime ek olarak görevlerine uygun özel eğitim almalıdır. Eğitimin süresi asgari 16 saat olmalıdır.

Uzmanlık eğitimleri, Göreve özgü eğitimin bir parçası olarak, 3 kategoriye ayrılan personele/çalışanlara verilmelidir.

Kategorilere göre personel grupları

Kategori 1: Tehlikeli maddelerin taşınmasında doğrudan görev alan personel ( Makinist ve tren teşkil personeli veya eşdeğeri personel )

Kategori 2: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan vagonların teknik kontrolünde görev alan personel ( Demiryolu çeken ve çekilen araç  teknisyenleri veya eşdeğeri personel )

Kategori 3: Trafik ve manevra hizmetlerini düzenleyen personel ile Demiryolu altyapı işletmecisi yönetici personeli (Trafik kontrolörü, hareket memuru, kontrol merkezinde çalışanlar veya eşdeğeri personel)

Uzmanlık eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:

a) Kategori 1’de yer alan Makinist veya eşdeğer personel:

 1. Tren kompozisyonu ile trenlerin teşkil edilmelerinde tehlikeli madde yüklü vagonların trenlerdeki yerleri ile ilgili gerekli bilgilere nasıl ulaşılacağı,

 2. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar, aksaklıklar

 3. Bir olumsuzluk halinde nasıl davranılması gerektiği, haber verilmesi gereken birimler, tren, istasyon ve yakındaki trafik emniyetinin sağlanması için gerekli önlemler,

b) Kategori 1’de yer alan tren teşkil memuru (manevracı) veya eşdeğer personel;

 1. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan manevra etiketlerinin anlamı (RID Model 13 ve RID Model 15)

 2. RID 7.5.3 gereğince, Sınıf 1’de yer alan yüklerin koruma mesafeleri,

 3. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar, aksaklıklar.

c) Kategori 2’de yer alan Vagon teknisyeni veya eşdeğer personel:

 1. Vagonların Kullanımına İlişkin Genel Sözleşme (GCU)’nun EK-9 Demiryolu İdareleri arasında Vagonların Transferi için Teknik Şartlarına göre yapılan kontroller,

 2. Ulusal mevzuat ve UIC 471-3 Nolu Fişe göre yapılması gereken zorunlu teknik kontroller,

 3. RID Bölüm 1.4.2.2.1’de belirtilen belli kontrollerin yapılması,

 4. Yaşanabilecek olası olumsuzluklar, aksaklıklar.

d) Kategori 3’de yer alan Trafik kontrolörleri, hareket memurları, kontrol merkezinde çalışanlar veya eş değer personel:

Tehlikeli madde taşımacılığında yaşanacak olumsuz durumlarda kriz yönetimi,

RID Bölüm 1.11’e göre manevra alanları için uygulanacak acil durum planları

 • Güvenlik eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasında, yükleme ve boşaltılmasında görev alacak tüm personele verilen eğitimdir. Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması, aktarılması, depolanması ve taşınması sırasında bir kazaya maruz kalma veya sakatlanma riski, tehlikeli maddelerin neden olabileceği tehlike ve zararları konusunda çalışanlar eğitilmelidir.

Eğitimin amacı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde elleçlenmesi ve acil müdahale prosedürleri hakkında çalışanları bilinçlendirmektir.

(2)Yenileme Eğitimleri; Bu bölümde yere alan eğitimleri desteklemek amacıyla, Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.

Eğitime kayıt olmak için tıklayın.

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN