RID Genel Farkındalık, Göreve Yönelik ve Güvenlik Eğitimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan ve RID Bölüm 1.4’te belirtilen; gönderen, taşıyan, alıcı, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcıları, demiryolu altyapı işletmecisi, boşaltan gibi tarafların istihdam ettiği çalışanlar; görev ve sorumluluklarına göre tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim almalıdırlar.

Göreve Özgü eğitim; temel eğitim ve uzmanlık eğitimi şeklinde olmalıdır.

1) Tüm çalışanlar için temel eğitim: Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır. Çalışanlar bu kapsamda asgari 8 saat eğitim almalıdırlar.

2) Uzmanlık eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla doğrudan ilgili personel, temel eğitime ek olarak görevlerine uygun özel eğitim almalıdır. Eğitimin süresi asgari 16 saat olmalıdır.

Uzmanlık eğitimleri, Göreve özgü eğitimin bir parçası olarak, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 3 gruba ayrılan personele/çalışanlara verilmelidir.

Kategorilere göre personel grupları

Kategori

Kategori Tanımı

Personel/Çalışanlar

1

Tehlikeli maddelerin taşınmasında doğrudan görev alan personel

Makinist ve tren teşkil personeli veya eşdeğeri personel

2

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan vagonların teknik kontrolünde görev alan personel

Demiryolu çeken ve çekilen araç  teknisyenleri veya eşdeğeri personel

3

Trafik ve manevra hizmetlerini düzenleyen personel ile Demiryolu altyapı işletmecisi yönetici  personeli

Trafik kontrolörü, hareket memuru, kontrol merkezinde çalışanlar veya eşdeğeri personel

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar. Eğitim almamış veya eğitimini tamamlamamış olanlar eğitim almış personel gözetiminde çalıştırılmalıdırlar.

  • Genel Farkındalık Eğitimi                                            8 saat
  • Göreve Özgü Eğitim (Temel+ Uzmanlık )                 8+16 saat
  • Güvenlik Eğitimi                                                           8 saat olmak üzere toplam 40 saat sürmektedir.

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim eğitim kurumunda veya firma tarafından belirlenen uygun bir yerde yapılabilir.

Rıd Genel Farkındalık,Göreve Yönelik Ve Güvenlik Eğitimleri kayıt için personelin aşağıdaki bilgileri gerekmektedir:

-TC Kimlik No

-Telefon No

-Görevi

-Ad Soyad

Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim eğitim kurumunda veya firma ve eğitim kurumu tarafından belirlenen  uygun bir yerde yapılabilir.

Tek oturumda 20 kişi bu eğitimi alabilir.

Sınavlar, Eğitim Kuruluşumuz tarafından yapılır. Eğitime katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.Başarılı olanlar, RID Eğitim Sertifikası almaya hak kazanır.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN