Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı

: 79462207-010.07.01- 1694

31/12/2013

Konu

: Sabit Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/252

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74), Kural VI Kısım A ve B ile Kural VII Kıs ım A-1; katı dökme yüklerin ve katı dökme tehlikeli yüklerin taşınmasını düzenleyen zorunlu hükümler içermektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), anılan zorunlu hükümleri ayr ıntılı olarak düzenleyen Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nu (IMSBC Kod) yayımlamış olup, 1 Ocak 2013 tarihi itibarı ile Kodun uygulanması zorunludur.

 

SOLAS, Kural II-2/10.7, İdarelerin, gemilerin yük alanlar ının sabit gazlı yangın söndürme sistemleriyle donatılması hakk ında muafiyetler verebileceği hükmünü içermektedir. IMO, üye ülkelere bu konuda yardımcı olabilmek amacıyla; sabit gazlı yangın söndürme sistemleri donatılması hususunda muafiyet verilebilecek ya da sabit gazlı yangın söndürücülerinin yangınla mücadelede etkisiz olacağı ancak eşdeğer bir yang ın söndürme sistemiyle donat ılması gerekli olan katı dökme yüklerin listesinin bulunduğu MSC.1/Circ.1395/Rev.1 sayılı Sirküleri yayımlamıştır.

 

Gemi Sürvey Kurulu Başkanlığı, Liman Başkanlıkları, klas kuruluşları, gemi ilgilileri ve diğer ilgililerin yaptıklar ı işlemlerde MSC.1/Circ.1395/Rev.1 sayılı IMO sirkülerini dikkate almaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: U.BAYLAN/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3938

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:unal.baylan@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN