Sıkça Sorulan Sorular

ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saatidir.

IMDG CODE/RID eğitimine kayıt için gerekli evraklar,

 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploma Fotokopisi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

DGR Eğitimi için istenen evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Diploma
 • Adli Sicil Kaydı
 • Vesikalık Fotoğraf

Eğitime katılmak için 18 yaşını doldurmak ve orta seviyede İngilizce bilmek gerekmektedir.

ADR eğitimine kayıt için gerekli evraklar,

-Adli Sicil Kaydı

-Diploma Fotokopisi

-Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

IMDG CODE/RID eğitimi alabilmek için ADR eğitimi almış olmak gerekmektedir. ADR sınavını başarı ile geçmeden IMDG CODE/RID sınavına katılım sağlanamaz.

SRC 5 Eğitimi veren yetkili merkezlerden 19 saatlik SRC 5 Temel Eğitimi alınmalı ve Bakanlıkça açılacak SRC 5 Sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Sınav geçmek için minimum 60 puan almak gerekmektedir.

  SRC 5 belgesi almak için öncelikle SRC 3 veya SRC 4 belgesinden birinin olması    gerekir.

Üniversitelerin Fen ve Mühendislik fakültelerinden veya tehlikeli madde güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

SRC 5 Eğitimlerimizi Üsküdar’da bulunan Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi No: 37-39 Sunar İş Merkezi Ofis: 407-414-415 adresimizde vermekteyiz.

DGR Eğitimine katılım zorunludur

IMDG CODE/RID eğitimi 21 saat sürmektedir.

21 saatlik IMDG CODE/RID eğitimine tam katılım sağlanması zorunludur.

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) ,
 • Havayolu kargo acenta personeli (tehlikeli madde kabul ve operasyon personeli);
 • Havayolu kargo kabul ve kargo operasyon personeli,
 • Havayolu kargo taşıyıcı firmalar;
 • Kargo taşıma zinciri içindeki yer alan handling ve yük kontrol personeli;
 • Havayolu ile tehlikeli madde gönderici firmaların ilgili personeli;
 • Tehlikeli madde gönderisini havayolu için paketleyenler,
 • İlgili firmalarda tehlikeli maddelerin güvenli şekilde taşınmasından sorumlu yöneticiler,

SRC 5 Temel Eğitim sınavında 25 tane soru sorulmaktadır.

TMGD eğitimi alan kişi ilk sınava girdiği tarihten itibaren ardışık olacak şekilde toplam 4 sınav hakkına sahip olur.İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır.Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

TMGD sınav takvimi bakanlık tarafından açıklanır ve genel olarak yılda 2 ya da 3 kez yapılmaktadır.

SRC 5 Sınavı 60 dakika sürmektedir.

DGR Eğitimi 5 Gün (45 saat) sürmektedir.

TMGD sınav takvimi bakanlık tarafından açıklanır ve genel olarak yılda 2 ya da 3 kez yapılmaktadır.

TMGD eğitimi alan kişi ilk sınava girdiği tarihten itibaren ardışık olacak şekilde toplam 4 sınav hakkına sahip olur.İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır.Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

Sınav eğitim kurumu tarafından gerçekleşmektedir.100 üzerinden 80 puan alarak başarılı olan adaylara sertifikaları verilmektedir.

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
 • Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,
 • Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
 • Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
 • Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
 • Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan  araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi,  güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
 • Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),
 • Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,
 • Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
 • Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımıdır.

TMGD ADR  sınavı üç buçuk saat sürmektedir.

TMGD ADR sınavı toplamda 40 adet test sorusundan oluşmaktadır.

 • SRC3 veya SRC4 Belgesi alınmış olmalıdır ve kayıt esnasında bu belgelerin fotokopileri alınacaktır
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

DGR sertifikası iki yılda bir tazelenir.

TMGD IMDG CODE/RIDsınavı üç buçuk saat sürmektedir.

Yenileme eğitimi 3 iş günü olarak gerçekleşmektedir.

SRC5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Eğitim merkezlerinden eğitim almış ve bakanlıkça eğitimi onaylanan kişiler kendi e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “TMGD Başvuru/Güncelleme” kısmından veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezleri tarafından başvuru yapılabilmektedir.

TMGD sınav harcı gişelerden veya ATM’lerden Halk Bankası’na yatırılmaktadır.ATM’lerden ödeme yapılmak istenirse Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Hesabı-SRC,UDY,ODY ödemeleri başlığı altında çıkmaktadır.

SRC 5 Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 Belgesi verilir.

Tek oturumda maksimum 20 kişi bu eğitimi alabilir.

TMGD sertifika ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.2018 yılı TMGD Sertifika ücreti 715 tl’dir.

TMGD ADR sınavını geçip belgeyi almaya hak kazanmış kişiler kendi e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/TMGD Sertifika İşlemleri” kısmından belgelerinin indirebilirler.

SRC 5 Temel Eğitimin toplam 19 saat dersi vardır ve derslere katılmak mecburidir.

IMDG CODE/RID sınavından başarılı olan kişiler sertifika ücreti ödememektedir.

TMGD ADR sınavını geçip belgeyi almaya hak kazanmış kişiler kendi e-devlet şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde yılda en az 2 defa SRC5 sınavı yapılmaktadır.

19 Nisan 2017 tarihinden sonra eğitim alanlar (bu tarihten sonra tekrar eğitimi alanlar da dahil) TMGD sertifikası için sertifika ücretini yatırdıktan sonra E-devlet üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika Bilgileri” kısmında yer alan “Başvuru Yap” linkinden başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapıldıktan sonra TMKTDGM onayı ile TMGD sertifikaları geçerli hale gelecektir.

Yangın Eğitimi zorunludur.8 günlük ADR eğitimine ek 1 gün süren yangın eğitimi eğitim kurumu tarafından verilmektedir.

SRC5 Temel Eğitimini alarak Bakanlıkça açılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere SRC5 Belgesi verilir. SRC5 Belgesi tanker kullanabilmek için geçerli değildir. Tanker kullanmak isteyen sürücülerin SRC5 Tanker Belgesi almaları gerekmektedir.

ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saatidir.

19 Nisan 2017 tarihinden önce TMGD eğitimi alanlardan İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabuledilecektir.

 • 1. Dilekçe (EK-1)
 • 2. Nüfus cüzdanı sureti
 • 3. Lisans Diplomasının aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti (19 Nisan 2017 tarihinden sonra TMDG Eğitimi almış olanlardan; Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu belgeleri aranacaktır. Diğerleri kabul edilmeyecektir.)
 • Not: Diploma fotokopisi ile birlikte E-devletten alınacak çıktılar da kabul edilecektir.
 • Aslının ibrazı ile Genel Müdürlüğümüze başvuranların fotokopileri aslı gibidir onayı yapılmaktadır. Bu durumlarda Noter onayı gerekmemektedir.)
 • 4. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • 5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti (19 Nisan 2017 tarihinden sonra TMDG eğitimini alanlar için aranmaz) (Aslının ibrazı ile Genel Müdürlüğümüze başvuranların fotokopileri aslı gibidir onayı yapılmaktadır. Bu durumlarda Noter onayı gerekmemektedir.)
 • 6. Sertifika ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

13 saatlik SRC 5 Tanker Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Bakanlıkça açılan SRC5 Tanker Sınavına gireceklerdir. SRC 5 Tanker Sınavından en az 60 puan alanlar sınavı kazanarak SRC5 Tanker Belgesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

IMDG CODE/RID sınavından 4.kez başarısız olan adaylar tekrar eğitim alarak sınav haklarını kazanabilirler.

SRC 5 Tanker Eğitimlerimizi Üsküdar’da bulunan Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi No: 37-39 Sunar İş Merkezi Ofis: 407-414-415 adresimizde vermekteyiz.

ADR eğitimi bakanlık tarafından açıklanan eğitim tamamlama tarihinden önce alınmalıdır.Bu süre yaklaşık olarak sınav tarihinden bir ay öncedir.

TMGD ADR Sınavının; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.

SRC 5 Tanker Sınavında toplam 15 adet soru sorulmaktadır.

SRC 5 Tanker Sınavı 60 dakika sürmektedir.

TMGD ADR kitabı iki ciltten oluşmaktadır.Kitapların temini eğitim kurumu tarafından sağlanmaktadır.

Kurumumuzun yetkilendirilmiş kuruluş olduğunu www.tmkt.gov.tr adresinden teyit edebilirsiniz.

 • Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
 • Taşıtların özel gereklilikleri,
 • Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,
 • Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).
 • SRC5 Belgesi alınmış olmalıdır ve kayıt esnasında fotokopisi alınacaktır.
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

TMGD ADR sınav ve eğitim hakkınız saklı tutulmuş olup,geçerliliği devam etmektedir.

SRC5 Tanker Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

TMGD lerin TMGD yenileme sınavına girebilmeleri için ADR kitabının revize olduğu tek yıllarda almaları gerekn eğitimdir.

Sertifika süresinin son yılı içinde en fazla 3 yenileme sınav hakkı vardır.

Geçerlilik süresinin sona ereceği son 6 ay içerisinde SRC5 Yenileme Eğitimlerine katılarak tekrar Bakanlıkça açılan sınavlara girip başarılı olan kişilerin SRC5 Belgesi 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere yenilenir.

Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar. SRC5 Yenileme Eğitimi ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.

Tazeleme eğitimlerine devam zorunluluğu bulunmaktadır.

TMGD sertifikası bulunup tazeleme eğitimi almayan kişiler belge geçerlilik süresinden önce sertifikalarını yenilemek için sınava giremezler.

Önceden SRC5 Temel Eğitimi almamış ve tehlikeli mal taşımacılığında faaliyet gösteren sürücüer SRC5 Temel ve SRC5 Tanker Eğitimlerini bir arada alabilirler. Toplamda (19 saat SRC5 Temel+13 saat SRC5 Tanker) 32 saat süren SRC5 Temel + SRC5 Tanker Eğitimi sonunda başarılı olan kişiler Bakanlıkça açılan sınavlara girebilirler.

İki sınava tek seferde girilebilir. SRC5 Temel + SRC5 Tanker Eğitimini almış olan kişiler Bakanlıkça açılan SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavına girip en az 60 puan aldıklarında SRC5 Temel + Tanker Belgesini almaya hak kazanırlar.

Eğitim 2 Gün (16 Saat) olarak gerçekleşmektedir.

Eğitim kurumu eğitim sonunda sınav düzenlemektedir.Bu sınav sonuçları e-devlet sistemine kayıt edilecek olup sertifika yenileme sınavı yerine geçmemektedir.

SRC5 Temel + Tanker Sınavında toplamda (25 SRC5 Temel+15 SRC5 Tanker) 40 soru sorulur.

SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavı 60 dakika sürmektedir.

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • SRC 5 Belgesi Fotokopisi
 • Ehliyet Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Patlayıcı ve piroteknik madde ve nesnelerin tanıtılması
 • Patlayıcı ve pirotknik maddelere ilişkin özel tehlikeler
 • İşaretleme,etiketleme,levhalama ve turuncu renkli tehlike ikaz levhalarının kullanılması
 • Sınıf 1 e giren madde ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin gereklilikler,paket yüklemesi,araç çeşit ve donanımlar
 • Sınıf 1 e giren madde ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin gereklilikler,istisnalar
 • Sınıf 1 e giren madde ve nesnelerin yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
 • Sınıf 1 e giren madde ve nesnelerin taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler (terör olaylarına karşı emniyet bilinci)
 • Tünel geçişleri,kaza sonrası yapılması gerekenler

Sınıf1 Eğitiminin süresi SRC5 Temel Eğitimi almış kişiler için 8 saattir.

Sınıf1 Eğitimi alınabilmesi için kişinin SRC5 Temel Eğitimi tamamlamış olması gerekmektedir.SRC5 Temel Eğitimi tamamlamış kişiler 8 saatlik Sınıf 1 uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olmaları durumunda Sınıf1 ( Patlayıcı Madde ) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olurlar.

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • SRC 5 Belgesi Fotokopisi
 • Ehliyet Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler
 • Radyoaktif maddelerin, ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler
 • Radyoaktif madde taşıyan bir aracın karıştığı kazada alınacak önlemler
 • Radyoaktif madde taşıtyan araçların işaretlendirilmesi, araçlara turuncu levha ve tehlike tanımlama ikaz levhası takılması
 • CSN Malların Taşınmasında Yapılacaklar
 • Araç Tipleri ve Araç Hiyerarşisi
 • Tünek Kodları ve tünel Hiyerarşisi

Bu eğitimi alacak sürücülerin SRC5 Temel eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir.SRC5 Temel Eğitimi almış kişiler için bu eğitimin süresi 8 saattir. SRC Temel eğitimi almamış kişiler için eğitim süresi SRC5 Temel eğitim için 18 saat teorik + 1 saat pratik eğitim ve 8 saat Sınıf 7 uzmanlık eğitimi süresi vardır.

Sınıf 7 Uzmanlık Eğitimi alınabilmesi için kişinin öncesinde SRC5 Temel eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Eğitim sonrasında bakanlığın açmış olduğu sınavda başarılı olanlara ilgili SRC5 - Sınıf 7 Uzmanlık mesleki yeterlilik belgesi düzenlenir.

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

 • Imdg Kod Genel Farkındalık 1 gün,
 • Göreve Yönelik Eğitim 2 gün,
 • Emniyet eğitimi 1 gün olmak üzere toplam 4 gün sürmektedir.

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim eğitim kurumunda veya firma tarafından belirlenen uygun bir yerde yapılabilir.

Imdg Kod Genel Farkındalık,Göreve Yönelik Ve Emniyet Eğitimine kayıt için personelin aşağıdaki bilgileri gerekmektedir:

 

-TC Kimlik No

-Telefon No

-Görevi

-Ad Soyad

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik yenileme eğitimi personel tarafından 2 yılda bir alınmalıdır.

Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez.

Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan ve RID Bölüm 1.4’te belirtilen; gönderen, taşıyan, alıcı, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi, sarnıç vagon sahibi veya kullanıcıları, demiryolu altyapı işletmecisi, boşaltan gibi tarafların istihdam ettiği çalışanlar; görev ve sorumluluklarına göre tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim almalıdırlar.

Göreve Özgü eğitim; temel eğitim ve uzmanlık eğitimi şeklinde olmalıdır.

1) Tüm çalışanlar için temel eğitim: Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır. Çalışanlar bu kapsamda asgari 8 saat eğitim almalıdırlar.

2) Uzmanlık eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla doğrudan ilgili personel, temel eğitime ek olarak görevlerine uygun özel eğitim almalıdır. Eğitimin süresi asgari 16 saat olmalıdır.

Uzmanlık eğitimleri, Göreve özgü eğitimin bir parçası olarak, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 3 gruba ayrılan personele/çalışanlara verilmelidir.

Kategorilere göre personel grupları

Kategori

Kategori Tanımı

Personel/Çalışanlar

1

Tehlikeli maddelerin taşınmasında doğrudan görev alan personel

Makinist ve tren teşkil personeli veya eşdeğeri personel

2

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan vagonların teknik kontrolünde görev alan personel

Demiryolu çeken ve çekilen araç  teknisyenleri veya eşdeğeri personel

3

Trafik ve manevra hizmetlerini düzenleyen personel ile Demiryolu altyapı işletmecisi yönetici  personeli

Trafik kontrolörü, hareket memuru, kontrol merkezinde çalışanlar veya eşdeğeri personel

Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar. Eğitim almamış veya eğitimini tamamlamamış olanlar eğitim almış personel gözetiminde çalıştırılmalıdırlar.

 • Genel Farkındalık Eğitimi                                            8 saat
 • Göreve Özgü Eğitim (Temel+ Uzmanlık )                 8+16 saat
 • Güvenlik Eğitimi                                                           8 saat olmak üzere toplam 40 saat sürmektedir.

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim eğitim kurumunda veya firma tarafından belirlenen uygun bir yerde yapılabilir.

Rıd Genel Farkındalık,Göreve Yönelik Ve Güvenlik Eğitimleri kayıt için personelin aşağıdaki bilgileri gerekmektedir:

-TC Kimlik No

-Telefon No

-Görevi

-Ad Soyad

Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.

IMDG Kod Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim eğitim kurumunda veya firma ve eğitim kurumu tarafından belirlenen  uygun bir yerde yapılabilir.

Tek oturumda 20 kişi bu eğitimi alabilir.

Sınavlar, Eğitim Kuruluşumuz tarafından yapılır. Eğitime katılan kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için sınavlardan 100 puan üzerinden minimum 80 puan almaları gerekir. Sınavda başarılı olamayan kursiyerler, 10 gün içerisinde bütünleme sınavına alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kursiyerler eğitimi yeniden almak zorundadır.Başarılı olanlar, RID Eğitim Sertifikası almaya hak kazanır.

Deniz Gözetim firmaları çalışanları bu eğitimi alabilmektedirler.

IMDG Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik eğitim tüm   yetki alanları için alınması gereken mecburi bir eğitim olup, bu eğitimi almayanlar deniz gözetim yetkilisi eğitimini alamamaktadır.

Firma faaliyet alanına göre eğitim içeriği değişkenlik göstermektedir.5.sorunun cevap kısmında eğitim seminerlerinin çeşitleri gösterilmektedir.

Her bir eğitim grubu için katılımcı sayısı ilgili mevzuat gereği en az 3 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Seminerinin Adı                                                                                                                                                 Süresi


 •                Ambar/Tank Uygunluk Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                  1 gün
 •                CTU Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                      2 gün
 •                Demir Çelik Mamulleri ve Diğer Metal Türleri Gözetimi Eğitimi Semine                                                 1 gün
 •               Deniz Gözetim Hizmetlerinde Radyasyondan Korunma ve Radyoaktivitenin Tespiti  Eğitim Semineri   1 gün
 •                Deniz Gözetim Yetkilileri için Numune Alma Eğitimi Semineri                                                                1 gün
 •                Deniz Gözetim Yetkilileri için Tehlikeli Yüklerin Gözetimi Eğitimi Semi                                                   1 gün
 •                Deniz Gözetim Yetkilileri için Yükleme Emniyeti Hesabı Eğitim Semineri                                              1 gün
 •                Deniz Gözetiminde Görsel Hasar Kontrolü Eğitimi                                                                                 1 gün
 •                Gemi Söküm Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                                 1 gün
 •                Tahıl Kodu (Grain Code)  Eğitimi Semineri                                                                                             2 gün
 •                IBC Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                       2 gün
 •                IGC Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                       2 gün
 •                IMSBC Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                  2 gün
 •                INF Kod Eğitimi Semineri                                                                                                                       1 gün
 •                Kereste Yüküne İlişkin Emniyetli Yükleme Gözetimi Eğitimi Semineri                                                   1 gün
 •                Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası Düzenleme Eğitimi Semineri                                                         1 gün
 •                Metal Hurda Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                                  1 gün
 •                Patlayıcı Madde Gözetimi Eğitimi Semineri                                                                                            1 gün
 •                Kereste Kodu (TDC Code) Eğitimi Semineri                                                                                           2 gün

Eğitimlerimizin sonunda en az 25 soruluk bir değerlendirme sınavı yapılmaktadır. 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı olan katılımcılara başarı sertifikası düzenlenir.

Tehlikeli Yükler ile ilgili Deniz Gözetim Yetkililerinin  almış oldukları eğitim seminerlerinin belge süresi iki yıldır .Deniz gözetim yetkilileri bu süre tamamlanmadan “Yenileme Eğitimi” almak zorundadır. 

Yenileme eğitimlerin süresi, temel eğitim süresinin yarısı kadardır. İki yıllık belge süresini geçirenler  bu  eğitim seminerlerini tekrar almak zorundadır.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN