SRC5 Temel+Tanker Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saatidir.

SRC 5 Eğitimi veren yetkili merkezlerden 19 saatlik SRC 5 Temel Eğitimi alınmalı ve Bakanlıkça açılacak SRC 5 Sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Sınav geçmek için minimum 60 puan almak gerekmektedir.

  SRC 5 belgesi almak için öncelikle SRC 3 veya SRC 4 belgesinden birinin olması    gerekir.

SRC 5 Eğitimlerimizi Üsküdar’da bulunan Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi No: 37-39 Sunar İş Merkezi Ofis: 407-414-415 adresimizde vermekteyiz.

SRC 5 Temel Eğitim sınavında 25 tane soru sorulmaktadır.

SRC 5 Sınavı 60 dakika sürmektedir.

 • Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
 • Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
 • Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,
 • Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
 • Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
 • İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
 • Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
 • Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
 • Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
 • Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
 • Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
 • Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
 • Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan  araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
 • Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
 • Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi,  güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
 • Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),
 • Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,
 • Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
 • Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımıdır.
 • SRC3 veya SRC4 Belgesi alınmış olmalıdır ve kayıt esnasında bu belgelerin fotokopileri alınacaktır
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

SRC5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

SRC 5 Belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 Belgesi verilir.

SRC 5 Temel Eğitimin toplam 19 saat dersi vardır ve derslere katılmak mecburidir.

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi çerçevesinde yılda en az 2 defa SRC5 sınavı yapılmaktadır.

SRC5 Temel Eğitimini alarak Bakanlıkça açılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere SRC5 Belgesi verilir. SRC5 Belgesi tanker kullanabilmek için geçerli değildir. Tanker kullanmak isteyen sürücülerin SRC5 Tanker Belgesi almaları gerekmektedir.

ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saatidir.

13 saatlik SRC 5 Tanker Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Bakanlıkça açılan SRC5 Tanker Sınavına gireceklerdir. SRC 5 Tanker Sınavından en az 60 puan alanlar sınavı kazanarak SRC5 Tanker Belgesi almaya hak kazanmış olacaklardır.

SRC 5 Tanker Eğitimlerimizi Üsküdar’da bulunan Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi No: 37-39 Sunar İş Merkezi Ofis: 407-414-415 adresimizde vermekteyiz.

SRC 5 Tanker Sınavında toplam 15 adet soru sorulmaktadır.

SRC 5 Tanker Sınavı 60 dakika sürmektedir.

 • Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
 • Taşıtların özel gereklilikleri,
 • Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,
 • Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).
 • SRC5 Belgesi alınmış olmalıdır ve kayıt esnasında fotokopisi alınacaktır.
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Ehliyet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Diploma fotokopisi

SRC5 Tanker Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Geçerlilik süresinin sona ereceği son 6 ay içerisinde SRC5 Yenileme Eğitimlerine katılarak tekrar Bakanlıkça açılan sınavlara girip başarılı olan kişilerin SRC5 Belgesi 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere yenilenir.

Yenileme Eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, şoförlerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar. SRC5 Yenileme Eğitimi ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olacaktır.

Önceden SRC5 Temel Eğitimi almamış ve tehlikeli mal taşımacılığında faaliyet gösteren sürücüer SRC5 Temel ve SRC5 Tanker Eğitimlerini bir arada alabilirler. Toplamda (19 saat SRC5 Temel+13 saat SRC5 Tanker) 32 saat süren SRC5 Temel + SRC5 Tanker Eğitimi sonunda başarılı olan kişiler Bakanlıkça açılan sınavlara girebilirler.

İki sınava tek seferde girilebilir. SRC5 Temel + SRC5 Tanker Eğitimini almış olan kişiler Bakanlıkça açılan SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavına girip en az 60 puan aldıklarında SRC5 Temel + Tanker Belgesini almaya hak kazanırlar.

SRC5 Temel + Tanker Sınavında toplamda (25 SRC5 Temel+15 SRC5 Tanker) 40 soru sorulur.

SRC5 Temel + SRC5 Tanker Sınavı 60 dakika sürmektedir.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN