Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına (TMGD) Yönelik ADR, IMDG KOD, RID ve DGR Saha Eğitimleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Kapsamında ADR (Karayolu), RID (Demiryolu), IMDG (Denizyolu), DGR (Havayolu) Sınavlarında başarılı olup ancak saha tecrübesi eksik danışmanların mesleki etkinliklerini artırmak amacıyla verilen eğitimlerdir. İlk işe başladığında neler yapılması gerektiği, özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilinçlendirme yapılmaktadır. Eğitim süresi 2 gün olarak planlanmaktadır. Eğitim sonunda değerlendirme, soru ve öneriler alınıp, sertifikalandırma yapılır.

Eğitim İçeriği;

 • Yürürlükteki yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme,

 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi, Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi, Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi nedir?

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Hak ve Sorumlulukları,

 • Denetim ziyaretleri sonucunda hazırlanması gereken rapor, yıllık faaliyet raporu, kaza raporu hazırlanması,

 • Tesis inceleme; yükleme boşaltma sahaları, tehlikeli atıkların incelenmesi,

 • Personele Genel farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitiminin hazırlanması ve verilmesi

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Bilgi Formlarının incelenmesi,

 • Tehlikeli Maddelerin taşınması ile ilgili paketleme, etiketleme, işaretleme, turuncu plaka takılması, karışık yükleme kuralları, taşınan tehlike madde miktar muafiyetleri,

 • Taşıma ünitelerinde bulunması gereken evraklar, kişisel koruyucu donanımlar,

 • Taşıma evrakı hazırlanması,

 • Taşımacılık faaliyetinde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülükleri,

 • Cezai yaptırımlar

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN