Tehlikeli Madde Taşımacılığı Belge Ücretleri

BAŞVURU TİPİ

ÜCRET

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi

30.075 TL

Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi

42.490 TL

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi
Tehlikeli Madde Uygunluk Denetimi Ücreti

1.469 TL

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitici Belgesi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi

884 TL

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası

884 TL

Havaalanlarında Radyoaktif Madde Geçici Depolama İzin Belgesi

2.660 TL

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

852 TL

Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

884 TL

Uyarma

132 TL

Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi,

14.163 TL

Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi Denetimi Ücreti

2.832 TL

TMGDK yetki belgesi ücreti

70.816 TL

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi 

150.000 TL

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN