Tehlikeli Madde Taşımacılığı Demiryolu Cezaları


 

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'E GÖRE UYGULANAN CEZALAR

YÖNETMELİK MADDESİNİN HÜKMÜ 

CEZAİ MADDE İÇİN DAYANAK 

2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği incelemek için tıklayın.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(l):

Yönetmelik Md:23/1'e aykırı hareket edenler

İşletmelere 14.705 TL

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almama Cezası

Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esul ve Esaslar Hakkında Yönerge için tıklayın.

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(d):

Yönetmelik Md:7/1'e aykırı hareket edenler

Gerçek ve tüzel kişilere 1.544 TL

 

Boğazlardan, asma köprülerden ve tüp geçitlerden geçme yasağına uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(k):

Yönetmelik Md:22/7'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene 366.831TL, Taşımacıya 366.831TL

 

Taşınması kabul edilmeyen maddelerin taşınması veya stoklanması cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(c):

Yönetmelik Md:5/6'ya aykırı hareket edenler

 

Gönderene 73.529 TL, Taşımacıya 73.529 TL

 

UN onaylı ambalaj kullanmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(a):

Yönetmelik Md:5/4'e aykırı hareket edenler

 

 

Gönderene 14.705TL - Taşımacıya 14.705 TL

 

Acil Eylem Planı hazırlamama ve ilgili personele tebliğ etmeme cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(m):

Yönetmelik Md:24/1 ve 24/2'ye aykırı hareket edenler

 

İşletmelere 7.352 TL

 

Personelin eğitimi şartlarına uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(n):

Yönetmelik Md:25/1'e aykırı hareket edenler

 

 

İşletmelere 7.352TL

Taşıma Evrakı bulundurmama cezası

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(g):

Yönetmelik Md:9/1(a)'ya aykırı hareket edenler

Gönderene - 7.352TL, Taşımacıya - 7.352TL

 

İzin alınması zorunlu tehlikeli madde sınıfları için belirlenen kurallara uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(e):

Yönetmelik Md:8/1'e aykırı hareket edenler

 

7.352 TL

Söz konusu ihlal giderilinceye kadar vagon ve/veya tren güvenli bir alanda bekletilir ve seferin devamına müsaade edilmez.

 

 

Ara muayene ve periyodik muayene kurallarına uymama ve Uygunluk/Onay Sertifikası almama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(f):

Yönetmelik Md:8/2 ve 8/3'e aykırı hareket edenler

 

Gönderene 7.352 TL, Taşımacıya 7.352 TL, Doldurana 7.352 TL

 

Özel Taşıma İzin Belgesi bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(h):

Yönetmelik Md:9/1(ç)'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene 7.352 TL, Taşımacıya 7.352 TL, Tren sorumlusuna 1.544 TL

 

Yazılı Talimat bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(ğ):

Yönetmelik Md:9/1(b)'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene 2.939TL, Taşımacıya - 2.939TL, Tren sorumlusuna 734 TL

 

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(ı):

Yönetmelik Md:9/1(d)'ye aykırı hareket edenler

 

Gönderene - 2.939 TL, Taşımacıya - 2.939 TL, Tren sorumlusuna 734 TL

 

 

Manevra kurallarına uymama cezası

Trenin yapım şekli kurallarına uygun olmama cezası

Tehlikeli madde yüklü vagonların olduğu trenlerin sevkinde uyulması gereken kurallara uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(ç):

Yönetmelik Md:6/2, 6/3 ve 6/4'e aykırı hareket eden Demiryolu Tren İşletmecisi

 

Taşımacıya 1.857 TL

 

 

Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama

cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Md. 31/1(b):

Yönetmelik Md:5/5'e aykırı hareket eden her bir yük taşıma birimi için

 

 

Gönderene - 1.469TL, Taşımacıya - 1.469 TL, Tren personeline 144 TL

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN