Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denizyolu Cezaları


 

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'E GÖRE UYGULANAN CEZALAR

YÖNETMELİK MADDESİNİN HÜKMÜ 

CEZAİ MADDE İÇİN DAYANAK 

2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI (TL)

Yüklere ilişkin bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(a):

Yönetmelik 6. maddesine aykırı hareket edenler

1.550 TL

Sınıf 1, sınıf 6.2 ve sınıf 7 kapsamında bulunan tehlikeli yükler,tehlikeli atık, yük atığı, hurda ve fumigasyon yapılmış yüklere ilişkin özel gereklilikler

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(b):

Yönetmelik 7. maddesine aykırı hareket edenler

 

 

1.550 TL

 

 

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ile Güvenlik Planına ilişkin şartları yerine getirmeme cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(ç):

Yönetmelik 9. maddesine aykırı hareket edenler

 

 

73.529 TL

 

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ile Güvenlik Planına ilişkin tespit edilen uygunsuzluğu 3 ay içerisinde gidermeyenlere

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(ç):

Yönetmelik 9. maddesine aykırı hareket edenler

110.294 TL

 

Tehlikeli madde rehberi hazırlamama ve bulundurmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(d):

Yönetmelik 10. maddesine aykırı hareket edenler

 

14.700 TL

 

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tarafların sorumluluklarına uymama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(e):

Yönetmelik 11. maddesine aykırı hareket edenler

 

1.469 TL

 

İstihdam ettiği personele gereken eğitimleri aldırmama cezası

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(f):

Yönetmelik 14. maddesine aykırı hareket edenler

 

1.550 TL

 

Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklere ilişkin diğer zorunlu hükümlerin ihlali durumunda

 

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Md. 16(g):

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla tasşınması hakkında yönetmelik için tıklayın.

 

1.550 TL

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN