Tehlikeli Madde Taşımacılığı Karayolu Cezaları

24/04/2019 TARİHLİ VE 30754 SAYILI TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKE GÖRE UYGULANAN CEZALAR

Denetim Maddesi Açıklama ADR 1.4 Sorumlu Taraflar Ceza Miktarı
(2019)
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının a bendi
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İşletme 2000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının b bendi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İşletme 3000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının c bendi
7 iş günü içinde kaza raporunun Bakanlık sistemine girilmesi İşletme 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ç bendi
Tehlikeli madde yüklü ve boş temizlenmemiş araçların okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağına park edilmesi  Taşımacı  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d, f ve g bendi
Taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek ve taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından oluşturulacak U-ETDS sistemine işlemek Gönderen 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d, f ve g bendi
Taşımacılığı tehlikeli  madde ve nesnenin  özelliğine uygun geçerli belgeye sahip bir araçla yapmak
Gönderen


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde; Taşıma İşleri Organizatörü


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler
1000 TL1000 TL


1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d, f ve g bendi
Taşımacılığı tehlikeli madde ve nesnenin özelliğine uygunsertifikalı ambalaj ve yük taşıma birimlerini kullanmak Gönderen


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde; Taşıma İşleri Organizatörü


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler
1000 TL1000 TL


1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d bendi
IBC, tank, tanker, tüplü gaz tankeri, ÇEGK’ler, portatif tanklar
ve tank-konteynerlerin ara ve periyodik muayeneleri yapılmış olanları kullanmak
Gönderen


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde; Taşıma İşleri Organizatörü


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler
1000 TL1000 TL


1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d, f ve g bendi
ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak Gönderen


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde; Taşıma İşleri Organizatörü


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler
1000 TL1000 TL


1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d, f ve g bendi
Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek Gönderen


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde; Taşıma İşleri Organizatörü


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler
1000 TL1000 TL


1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının d, f ve g bendi
ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmek Gönderen


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak TİO tarafından yapılması halinde; Taşıma İşleri Organizatörü


Tehlikeli madde taşımacılığı, bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda; karayolu, demiryolu ve denizyolu ile tehlikeli madde ithalatında taşıma evrakı bulunmaması halinde, tehlikeli maddeleri ithal eden gerçek veya tüzel kişiler
1000 TL1000 TL


1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının e bendi
Kıyı tesisi işleticileri tesis giriş ve çıkışında; ADR Taşıma Evrakı,
yük taşıma biriminin ara ve periyodik muayenelerinin yapılıp yapılmadığı ile ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve
işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek 
Kıyı Tesisi İşleticisi 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi
ADR UN Onaylı ambalaj kullanmak ve ADR 4.1’deki paketleme
talimatlarına uymak,
Paketleyene 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi
Kombine ambalajlamalarda ADR hükümlerine uymak Paketleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi
Ambalaj ve kombine ambalajların, işaretleme ve etiketlemelerini ADR’ye göre doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak Paketleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi
Karayolundan denizyoluna geçiş yapacak konteynerler için
Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası hazırlanmasını sağlamak
Paketleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi
ADR bölüm 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara uymak Paketleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının h bendi
Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ambalaj ve yük taşıma
birimleri ile boş temizlenmemiş ambalaj ve yük taşıma
birimlerini hasar giderilene kadar yüklememek
Yükleyene 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının h bendi
Tehlikeli maddelerin yükleme, elleçleme, birlikte
yükleme yasaklarına, besin ve gıda maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin ayrı tutulması kuralları ile ilgili
mevzuata ve özel kurallara uymak
Yükleyene 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının h bendi
Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak Yükleyene 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının h bendi
Ambalajlar, kombine ambalaj, IBC, konteyner, portatif tank, tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. yük taşıma birimlerinin üzerine ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta olanlarını kullanmak Yükleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının h bendi
Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş
yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine
izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler
bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya
müsaade etmemek
Yükleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının h bendi
ADR Bölüm 1.4.3.1’de yer alan hükümleri yerine getirmek. Yükleyene 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Tehlikeli maddeleri, taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun
ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmak
Doldurana 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bend 
Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi 3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank-konteyner, ÇEGK vb. taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanları doldurmak Doldurana 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri,
ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma
birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank
plakasından kontrolünü yaparak uygun olanlarına dolum yapmak
Doldurana 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile yük taşıma
birimlerinin ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile
turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve ebatta
olanlarını kullanmak
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Dolduran tankı doldururken bitişik bölmelerdeki tehlikeli maddeleri
ilgilendiren zorunluklara uygun hareket etmek
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma derecesini
veya izin verilen azami litre başına içeriklerinin kütlesini göz
önünde bulundurmak
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Dolumu yaptıktan sonra tank kapaklarının ve/veya doldurma
valflerinin sızdırmazlığını kontrol etmek
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Doldurulan tehlikeli maddelerin tankın dış yüzeyine
bulaşmadığını kontrol etmek
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş
yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine
izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler
bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya
müsaade etmemek
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
Araçlara ve konteynerlere tehlikeli maddeleri dökme halinde
doldururken, ADR Bölüm 7.3’deki ilgili hükümlere uyulduğunu
kontrol etmek
Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının ı bendi
ADR Bölüm 1.4.3.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek Doldurana 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının i bendi
Taşınabilir basınçlı ekipmanlara dolum yapmadan önce periyodik
test ve muayenelerinin yapıldığını kontrol etmek
Doldurana 5000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Tehlikeli madde taşımacılığını, taşınan madde ve nesnenin
özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip
araçlarla yapmak
Taşımacıya  1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Hacmi 1 m3’ten fazla sabit tank veya sökülebilir tank ile hacmi
3 m3’ten fazla olan portatif tank, tank-konteyner, ÇEGK vb.
taşıma birimleri kullanılarak yapılan taşımalarda, taşıyacak
araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olanlarını kullanmak
Taşımacıya  1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tüplü gaz tankeri,
ÇEGK’ler, portatif tanklar ve tank-konteyner vb. yük taşıma
birimlerinin, ara ve periyodik muayenelerinin yapıldığının tank
plakasından kontrolünün yapılarak uygun olanlarını taşımak
Taşımacıya  1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal
oluşursa, trafik güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu
güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu ihlal ortadan
kaldırılıncaya kadar, derhal durdurmakla, taşımayı ancak gerekli
şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmek
Taşımacıya  1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Araçlara yüklenecek tehlikeli maddelerin ADR Bölüm 7.5.7’de
belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yapılmasını sağlamak
Taşımacıya  1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Tehlikeli madde taşımacılığı yapılan araçlar ile ambalaj ve yük
taşıma birimlerinde, ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve
işaretleri ile turuncu renkli plakaların doğru, uygun özellikte ve
ebatta olanlarını kullanmak
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Taşıtlarda, tanklarda ve yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı,
çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmek
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve
gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Tehlikeli madde taşımacılığında; birlikte ambalajlama, yükleme,
karışık yükleme ve yükleme sınırlamaları kurallarına uygun hareket etmek
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Aracı, taşınan tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline
uygun SRC5 Eğitim Sertifikasına sahip sürücülere kullandırmak
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Taşıtlara yükleme ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın
çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve
sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip
cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya
müsaade etmemek
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Boş temizlenmemiş; tanker, tank-konteyner, portatif tank,
ÇEGK vb. taşıma birimlerine ADR Bölüm 5.4.1.1.6’e göre
taşıma evrakı düzenlemek
Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
ADR Bölüm 1.4.2.2’de yer alan hükümleri yerine getirmek Taşımacıya  500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Araçlarda, ADR’de yer alan muafiyetler kapsamındaki taşımalar
hariç olmak üzere, ADR 8.1.5’te belirtildiği şekilde genel ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmasını sağlamak
Taşımacıya (Her bir eksik teçhizat için) 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının j bendi
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda, ADR’de
yeralan muafiyetler kapsamındaki taşımalar hariç olmak üzere,
ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede yangınla
mücadele teçhizatının bulundurulmasını ve ilgili mevzuatına
göre bu teçhizatın bakım ve testlerini yaptırmak
Taşımacıya  200 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun
SRC 5 Eğitim Sertifikasına sahip olmak
Sürücüye 200 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamak, tanker ve patlayıcı
madde taşımacılığı yaparken sürücü, taşınabilir yanıcı aydınlatma
aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemek
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların
yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında
taşıtın motorunu kapalı tutmak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili
vaziyette bulundurmak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması
zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun
boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve
turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması
durumunda taşıma yapmamak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili
yasak ve sınırlamalara uymak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili
ADR hükümlerine uymak
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmekle ve
tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Taşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı,
denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış
olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün
olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmek
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
ADR 8.1.5’te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatın
araçta bulunmasını sağlamak ve denetim sırasında yetkili
personele göstermek
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının k bendi
ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın
mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek
Sürücüye 50 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının l bendi
Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün
kabulünü ertelememek
Alıcı 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının l bendi
Tehlikeli maddelerin konteyner ile taşındığı durumlarda,
ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde,
taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmek
Alıcı 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının l bendi
Taşıtlardan boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde
ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliklere sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek
Alıcı 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının l bendi
ADR Bölüm 1.4.2.3’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek Alıcı 500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının m ve n bendi
Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya
konteynerde boşaltma işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir
tahribatın olup olmadığını kontrol etmek ve olumsuz bir durumun
tespiti halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemine
ara vermek
Boşaltana

Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler
500 TL


500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının m ve n bendi
Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasının hemen sonrasında;
tankın, taşıtın veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli
maddelerden arındırılmasını, vana ve kontrol/doldurma kapaklarının güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlamak
Boşaltana

Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler
500 TL


500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının m ve n bendi
Ambalajlı ve dökme olarak tehlikeli madde taşımacılığında
kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak
Boşaltana

Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler
500 TL


500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının m ve n bendi
Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben konteynerin tamamen
boşaltılmış ve temizlenmiş olması durumunda, ADR Bölüm 5.3
kapsamındaki tehlike ikaz levhalarını konteynerin üzerinden kaldırmak
Boşaltana

Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler
500 TL


500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının m ve n bendi
Boşaltma işlemi devam ederken taşıtların yakın çevresinde ateş
yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine
izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler
bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya
müsaade etmemek
Boşaltana

Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler
500 TL


500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının m ve n bendi
ADR Bölüm 1.4.3.7’de yer alan hükümleri yerine getirmek Boşaltana

Boşaltma işlemi; taşımacının personeli veya üçüncü kişiler tarafından bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınarak yapılması durumunda, taşımacı veya söz konusu üçüncü kişiler
500 TL


500 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının o bendi
Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tank-konteyner ve
portatif tankların, ADR ve bu Yönetmeliğe göre üretilmiş ve
ara, periyodik test ve muayenelerini süresi içerisinde yapılmış olanları kiralamak
Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının o bendi
Boşaltılmış tank ya da tank-konteynerlerinin kullanıma tekrar
sunulmadan, temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamak
Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi 1000 TL
TMTK Yönetmelik 25
inci maddesinin 1. fıkrasının o bendi
ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmek Tank-konteyner/portatif tank işletmecisi 1000 TL
NOTLAR
1- İdari para cezası düzenlenen işletmeye, ihlali düzeltmezsi için 30 gün süre verilir. Bu süre sonunda uzaktan yapılacak denetimlerde, ihlal giderilinceye kadar aynı işletmeye, her bir fıkra için her ay tekrar idari para cezası uygulanır.
2- Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimlerde; tespit edilen ihlallere ilişkin taraflar müteselsilen sorumludur.
3- Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde işletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası onikibin Türk Lirasını geçemez.
4- Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası altıbin Türk Lirasını geçemez.
5- Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası beşyüz Türk Lirasını geçemez.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN