Tehlikeli Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Taşınması

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 79462207-010.07.01-375

04/04/2013

Konu : Tehlikeli Maddelerin Açık Deniz Hizmet

 

Gemilerinde Taşınması

 

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/13

 

 

Bayrak, Liman ve Kıyı Devleti sorumluluklarımız kapsamında; denizde can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlemesi amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen sözleşme, karar ve sirkülerlere uyum sağlanması büyük önem arz etmektedir.

 

Tehlikeli ve zararlı/zehirli maddelerin açık deniz hizmet gemilerinde s ınırlı miktarlarda taşınması ve elleçlenmesine ilişkin tavsiyeler, A.673(16) sayılı ve “Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Sınırlı Miktarlarda Taşınması ve Elleçlenmesine İ lişkin Rehber” isimli IMO Genel Kurul Kararı ile yayımlanmıştır. Söz konusu Rehber’de MSC.184(79), MSC.236(82), MEPC.158(55) kararları ve BLG.1/Circ.21 sirküleri ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu itibarla, açık deniz hizmet gemilerinde sınırlı miktarlarda tehlikeli ve zararlı madde taşınması ve elleçlenmesi işlemleri gerçekleştirilirken ve bu tip gemilere, taşıyabilecekleri yüklere ilişkin, “Uygunluk Sertifikası (Certificate of Fitness)” düzenlenirken, “Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Açık Deniz Hizmet Gemilerinde Sınırlı Miktarlarda Taşınması ve Elleçlenmesine İlişkin Rehber” hükümleri ile MSC.184(79), MSC.236(82), MEPC.158(55) kararlarında ve BLG.1/Circ.21 sayılı sirkülerde belirtilen gerekliliklere uyulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

 

Telefon: (0312) 2032000/3912      Faks:(0312) 231 51 89

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

İ.Hakkı

GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

 

E-posta:

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

ihakki.gedikoglu@udhb.gov.tr

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN