Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında Tıbbi İlk Yardım Rehberi

T.C.

 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 79462207-010.07.01-883

11/07/2013

Konu : Tehlikeli Yüklerin Taşınmasında

 

Tıbbi İlk Yardım Rehberi

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/70

 

 

Tehlikeli maddelerin yol açtığı kazalar sonucu meydana gelen sağlık sorunlarına ilk müdahalelerin yapılabilmesi için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanmış olan “ Tıbbi İlk Yardım Rehberi” (MFAG), IMO tarafından MSC/Circ.857 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.

 

MFAG; Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (IMDG Kod), Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod), Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IBC Kod) ve Dökme Halde Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) dokümanlarında verilen bilgilerle bağlantılı olarak kullanılması gereken bir rehberdir. Bu rehber, tehlikeli yüklerden kaynaklanan zehirlenme ve sağlık sorunlarıyla ilgili olarak, tanı koyma, ilk müdahale ve önerilen tedavi yöntemlerine yönelik bilgileri ve tavsiyeleri içermektedir.

 

Bu çerçevede, tehlikeli maddelerin zararlarından etkilenen kişilere t ıbbi ilk yardımın uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla; gemi donatanları, gemi işleticileri, gemi kaptanları, liman işleticileri, göndericiler, yükleyiciler, yükleme veya boşaltma işini yüklenenler (stevedore) ve diğer ilgililer tarafından IMDG Kod ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım Rehberinin göz önüne alınması ve gerektiği şekilde uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

 

GMK Bulvarı No:128A Maltepe/ Çankaya / ANKARA

 

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat: .Hakkı GEDİKOĞLU/GS Uzmanı

Telefon: (0 312) 203 20 00/3912

Faks: ( 0 312) 231 51 89

e-posta:i..hakkigedikoglu@udhb.gov.tr

 

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN