TMGD ADR Eğitimi

1- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) nedir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı işletme süreçlerini ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış yerel mevzuata uygun hale getirmekle yükümlü kişidir. TMGD bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşuna bağlı olarak ya da tehlikeli maddeler ile iştigal eden bir işletmenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

2- Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) olabilir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) olabilmek için öncelikle eğitime katılım ön şartlarını sağlamak gerekmektedir. TMGD Eğitimine katılabilmek için ise aşağıdaki şartları sağlıyor olmak gerekir.

  • Üniversitelerin fen ve mühendislik fakültelerinden veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

  • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyet bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

  • TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimine kalarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak  

Bilgi almak veya önkayıt olmak için buraya tıklayınız, bize ulaşmak için buraya tıklayınız

3- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için hangi üniversitelerden mezun olmak gerekir? Bölüm şartı var mıdır?

TMGD eğitimine katılabilmek için üniversitelerin en az lisans eğitimi veren bir bölümünden mezun olmak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak gerekir.  

4- TMGD olmak için eğitim zorunluluğu var mıdır? TMGD eğitim süreci nasıl işler?

Adayların 64 saatlik TMGD eğitimine katılmaları gerekmektedir. 64 saatlik eğitime tam katılım sağlanması zorunludur. Yasal olarak devamsızlık hakkı bulunmamaktadır. Eğitim sonunda eğitim kurumu tarafından yapılacak eğitim tamamlama sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Eğitim başarı ile tamamlandıktan sonra ise 4 sınav hakkı verilir. Ön kayıt için buraya tıklayınız

5- Eğitim aldıktan sonra kaç sınav hakkı verilmektedir?

TMGD eğitimi alan kişi ilk sınava girdiği tarihten itibaren ardışık olacak şekilde toplam 4 sınav hakkında sahip olur. İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır. Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

6- Sınav hakları bittiğinde ne olur?

4 sınav hakkı boyunca TMGD olmaya hak kazanılamadığı durumlarda tekrar eğitim sürecine dahil olarak sınav hakları yenilenebilir.

7- TMGD Eğitimleri kaç çeşittir?

TMGD Eğitimlerinin temelini TMGD ADR Eğitimi oluşturur. ADR karayolu taşımacılığı modunu kapsar. TMGD ADR sınavı kazanılmadan diğer taşımacılık modları ile ilgili eğitimlere ve sınava girilemez. Kişi TMGD ADR sınavını kazandıktan sonra denizyolu taşımacılık modu olan IMDG Code ve demiryolu taşımacılık modu olan RID eğitimine ve sınavına katılabilir.

8- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavı yılda kaç kez yapılır? TMGD sınav şekli nasıldır? TMGD sınav süresi ne kadardır?

TMGD sınav takvimi her yıl Bakanlık tarafından açıklanır. Genel olarak yılda 2 veya 3 kez yapılmaktadır. TMGD ADR sınavı toplamda 40 soruluk test şeklindedir. Sorular önermeli ve çoktan seçmeli şekildedir.  TMGD ADR sınav süresi toplam üç buçuk saattir.

Sitemizde çıkmış sorular ve çözümleri mevcuttur. Soruları incelemek için tıklayabilirsiniz

9- TMGD sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TMGD sınav başvuruları eğitim alınan kurum tarafından yapılmaktadır. Kişi isterse kendi e-devlet bilgileri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilir.

10- TMGD sınav harcı hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

TMGD sınav harcı Halk Bankası’na yatırılır. Gişelerden ya da ATM’lerden yapılabilmektedir. ATM’den yapılmak istendiğinde Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Hesabı – SRC, UDY, ODY ödemeleri başlığı altında çıkmaktadır.

11- TMGD sınavı kazandıktan sonra hangi adımlar izlenmelidir?

TMGD sınavı kazanıldıktan sonra Bakanlık tarafından belirtilen evraklar hazırlanır ve TMGD sertifika ücreti halk bankasına yatırılır.

Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGD’ler için; “https://www.turkiye.gov.tr” (E-devlet) adresinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Edevlet hizmetleri altında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) İşlemleri - TMGD Sertifika İşlemleri adıyla yeni bir E-devlet hizmeti açılmıştır. TMGD Sertifikası başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

TMGD Sınavını kazanan adaylardan;

  • 19 Nisan 2017 tarihinden sonra eğitim alanlar (bu tarihten sonra tekrar eğitimi alanlar da dahil) TMGD sertifikası için sertifika ücretini yatırdıktan sonra “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika Bilgileri” kısmında yer alan “Başvuru Yap” linkinden başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapıldıktan sonra TMKTDGM onayı ile TMGD sertifikaları geçerli hale gelecektir.

  • Bakanlığın talep etmesi halinde başvuru belgelerini fiziki olarak göndereceklerdir.

  • TMGD başvurusu onaylananlar veya daha önce belgesi olanlar “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifika Bilgileri” kısmında yer alan “Belge oluştur” linkinden Karekodlu Barkodlu belge oluşturabileceklerdir. Bu belge, 3. Şahıslar tarafından E-devletten doğrulanabilmektedir.

  • “Belge oluştur” linkinden günde en fazla bir kez belge oluşturulabilir.

  • Oluşturulan TMGD Sertifikaları “Kayıtlı Belgelerim” linkinden indirilebilir.

  • 19 Nisan 2017 tarihinden önce TMGD Eğitimi alıp sınavı kazanan adaylar Sertifika başvurularını fiziki olarak Bakanlığa yapacaklardır.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri:

ADRES : GMK Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA TÜRKİYE
TELEFON : +90 312 203 10 00
FAKS : +90 312 231 51 89
E-POSTA : tmkt@uab.gov.tr

12- TMGD sertifika ücreti ne kadardır?

TMGD Sertifika ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır. 2018 yılı TMGD Sertifika ücreti 715 TL'dir.

13- TMGD belgesi almaya hak kazandıktan sonra belgeye nereden ulaşabilirim?

Gerekli evraklar hazırlanıp Bakanlığa gönderildikten sonra TMGD belgesi kısa bir sürede oluşturulur. TMGD Belgesi evrak olarak gönderilmez. Kişi e-devlet bilgileri ile www.turkiye.gov.tr adresinden TMGD belgesi diye aratarak indirebilir.

14- TMGD mesleğini yapmak isteyen bir kişi nasıl ilerlemeli?

TMGD olmak isteyen bir kişi için 2 adet çalışma şekli bulunmaktadır:
a) Tehlikeli maddelerle iştigal eden bir işletme bünyesinde tam zamanlı TMGD olarak çalışmak.
b) Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından birinin bünyesinde yine tam zamanlı TMGD olarak çalışmak.

15- Yetkilendirilmiş kişilere ve kurumlara nereden ulaşabilirim?

Yetkilendirilmiş kurumlara web sitemizin “Yetkilendirilmiş Kişiler/Kurumlar” menü başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

16- TMGD en fazla kaç firmaya danışmanlık yapabilir?

TMGD bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşuna bağlı olarak ya da tehlikeli maddeler ile iştigal eden bir işletmenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

1- İşletme bünyesinde tam zamanlı olarak çalışması halinde tek vergi numarasına ait ve en fazla 5 lokasyon olmak şartıyla işletme ve şubelerinde TMGD işini yapabilir.
2- Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) bünyesinde danışman olarak çalışması halinde ise işletmelerin vergi numarası vs. durumlarından bağımsız olacak şekilde en fazla 8 lokasyona hizmet verecek şekilde çalışmaktadır. Bu durumda farklı unvanlara sahip işletmelere atanabilmektedir.

17- TMGD’nin işletmeye ve TMGDK’ya karşı sorumlulukları nelerdir?

TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. 

TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ya karşı sorumludur.

Tarafların yükümlülükleri için tıklayabilirsiniz. 

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN