TMGD RID+IMDG KOD Eğitimi

1- IMDG KOD VE RID nedir?

IMDG KOD : Denizyolu İle Taşınan Tehlikeli Mallara İlişkin Uluslararası Kod
RID : Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler

2- Kimler IMDG KOD/RID TMGD olabilir?

IMDG KOD/RID danışmanı olabilmek için öncelikle ADR-TMGD sertifikasına sahip olunması gerekmektedir.

3- IMDG KOD/RID TMGD olmak için eğitim zorunluluğu var mıdır? Eğitim süreci nasıl işler?

Eğitim zorunluluğu vardır. Üniversitelerin fen veya mühendislik fakültesi mezunu olan kişilerin 64 saatlik ADR eğitimine katılıp, bakanlığın yapmış olduğu sınavdan başarılı olduktan sonra, ilaveten her mod için (IMDG KOD VE RID) 21 saatlik eğitime tam katılım sağlanması zorunludur. Eğitime devam zorunluluğu vardır. Eğitim sonunda eğitim kurumu tarafından yapılacak eğitim tamamlama sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

4- Sınav tarihi ne zaman açıklanır ve sınav müracaatı nasıl yapılır ?

Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir. Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır. Sınav, genel olarak yılda 2 veya 3 kez yapılmaktadır. Eğitim tamamlama belgesine sahip kişiler sınav ücretini yatırdıktan sonra kişisel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.

5- IMDG KOD/RID TMGD sınav harcı hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

IMDG KOD/RID Sınav harcı Halk Bankası’na yatırılır. Gişelerden ya da ATM’lerden yapılabilmektedir.

Sınav şekli nasıldır ve sınavdan başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Sınav 20 RID + 20 IMDG KOD olmak üzere toplam 40 soruluk test şeklinde yapılmaktadır. Sorular önermeli ve çoktan seçmeli şekildedir. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

7- Sınav süresi ne kadardır?

Sınav süresi toplam üç buçuk saattir.

8- IMDG KOD/RID Sınavına kaç giriş hakkı vardır?

İlk sınava girdiği tarihten itibaren ardışık olacak şekilde toplam 4 sınav hakkına sahip olur. İlk girilen sınavdan sonra 3 hak daha kalır. Bunlardan girilmeyen sınavlar otomatik olarak haktan düşürülür.

9- Sınav hakları bittiğinde ne olur?

4 sınav hakkı boyunca IMDG KOD/RID TMGD olmaya hak kazanılamadığı durumlarda tekrar eğitim sürecine dahil olarak sınav hakları yenilenebilir.

10- Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde (www.turkiye.gov.tr) adresinde yayımlanarak ilan edilir.

11- Sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılmaktadır?

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde idareye yazılı olarak yapılır. İtirazlar, idare tarafından az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

12- IMDG KOD/RID TMGD belgesi almaya hak kazandıktan sonra belgeye nereden ulaşabilirim?

Gerekli evraklar hazırlanıp Bakanlığa gönderildikten sonra IMDG KOD/RID TMGD belgesi kısa bir sürede oluşturulur. TMGD Belgesi evrak olarak gönderilmez. Kişi e-devlet bilgileri ile (www.turkiye.gov.tr) adresinden TMGD sertifikası diye aratarak indirebilir.

13- IMDG KOD/RID TMGD mesleğini yapmak isteyen bir kişi nasıl ilerlemeli?

IMDG KOD/RID TMGD olmak isteyen bir kişi için 2 adet çalışma şekli bulunmaktadır:

a) Tehlikeli maddelerle iştigal eden bir işletme bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmak.
b) Yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından birinin bünyesinde yine tam zamanlı olarak çalışmak.

14- IMDG KOD/RID TMGD en fazla kaç firmaya danışmanlık yapabilir?

Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşuna bağlı olarak ya da tehlikeli maddeler ile iştigal eden bir işletmenin bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

1- İşletme bünyesinde tam zamanlı olarak çalışması halinde tek vergi numarasına ait ve en fazla 5 lokasyon olmak şartıyla işletme ve şubelerinde IMDG KOD/RID TMGD işini yapabilir.
2- Bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) bünyesinde danışman olarak çalışması halinde ise işletmelerin vergi numarası vs. durumlarından bağımsız olacak şekilde en fazla 8 lokasyona hizmet verecek şekilde çalışmaktadır. Bu durumda farklı unvanlara sahip işletmelere atanabilmektedir.

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN