Yüklerin Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı

: 79462207-010.07.01-277

19/03/2013

Konu

: Yüklerin Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması

 

 

 

 

UYGULAMA TALİMATI

 

2013/1

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) VI/5 ve VII/5 kuralları gereği, denizyolu ile taşınan yüklerin, yük birimlerinin ve yük taşıma birimlerinin; gemiyi, gemideki kişileri ve yükü korumak amacıyla uygun şekilde yüklenmesi, istif edilmesi ve bağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, gemilerde İdare tarafından onaylı Yük Bağlama Kılavuzu (Cargo Securing Manual)’nun bulundurulması zorunludur.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), yüklerin yüklenmesi, istifi ve bağlanması konularıyla ilgili olarak; sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırıcı ve destek olucu mahiyette muhtelif yük ve gemi tipleri için yükleme, istif ve bağlama konularında aşağıda belirtilen kılavuzları yayımlamıştır.

 

  1. Yük Birimlerinin ve Diğer Eşyaların Bölmeli Konteyner Gemileri Dışındaki Gemilerde, Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması Rehberi ( A.489(XII) )

A.489(XII) sayılı Genel Kurul Kararı, yük birimlerinin ve diğer eşyaların bölmeli konteyner gemileri dışındaki gemilerde, emniyetli istiflenmesi ve bağlanması, sabit bağlama düzenekleri ve yerleri, taşınabilir bağlama donanımlarının istiflenmesi ve yerleri, taşınabilir bağlama donanımlarının sayıları ve kapasiteleri hakkındaki detaylar gibi konuları içermekte olup, ayrıca, Yük Bağlama Kılavuzu içeriğine ve formatına ilişkin bilgiler de vermektedir.

 

  1. Yük Birimlerinin ve Araçlarının Gemilerde Emniyetli İstiflenmesi ve Bağlanması Sırasında Dikkate Alınması Gereken Unsurlar (A.533(13) )

A.533(13) sayılı Genel Kurul Kararı ile yük birimlerinin ve araçlarının, özellikle seyir sırasında artan ve bilhassa enine yönde zorlamalar oluşturan dış etkenlere karşı koyabilecek güçte ve yeterli düzeyde bağlanmalarını ve araçların etkili frenleme sistemlerine sahip olmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır. A.533(13) Genel Kurul Kararına, MSC.1/Circ.1354 sirküleri ile değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.

 

  1. Kara Araçlarının Ro-Ro Gemilerinde Taşınması İçin Bağlama Yöntemleri Rehberi (A.581(14)) Ticari araçların, römorkların, birden fazla römorkun birbirine eklenerek oluşturulmuş araçların (yol trenleri) ve diğer tip kara araçlarının, ro-ro gemilerinde taşınması sırasında, anılan Rehber’de belirtilen yöntemlerle istifleme ve bağlama yapılması gerekmektedir. Söz konusu rehberde, MSC/Circ.812 ve MSC.1/Circ.1355 sirkülerleri ile değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.

 

  1. Yüklerin İstiflenmesi ve Bağlanması Hakkında Emniyetli Uygulamalar Kodu (CSS Kod) (A.714(17)) CSS Kod’un amacı, yüklerin istiflenmesi ve bağlanması konusunda uluslararası bir standart sağlanmasıdır. Bu çerçevede, denizde can ve mal emniyeti bakımından büyük önem teşkil eden, uygun istifleme ve bağlama konusunda gemilerin sefere hazır olduğundan emin olunması, geminin uygun yük bağlama teçhizatları ile donatılmasının sağlanması ve uygun istifleme ve bağlama yapılarak gemi ve personel için risklerin en aza indirilmesi amacıyla, söz konusu Kod hükümlerinin uygulanması büyük önem arz etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

Telefon: (0312) 2032000 / 3912

Faks:(0312) 231 51 89

 

E-posta: ihgedikoglu@udhb.gov.tr

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

         

 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

Ayrıca, konteyner taşınması için tasarlanmamış gemilerdeki konteynerlerin, taşınabilir tankların, taşınabilir kapların, tekerlekli yüklerin, lokomotif gibi ağır yüklerin, rulo sac haline getirilmiş çelik yüklerin, ağır metal ürünlerin, demir zincirlerinin, dökme haldeki metal hurdaların, esnek IBC (Intermediate Bulk Container)’lerin, güverte altına yüklenecek kütük yüklerin ve sandık, kutu gibi birim yüklerin, gemilerde emniyetli şekilde istiflenmesi ve bağlanması yöntemleri ile ilgili olarak, CSS Kod’un dikkate alınması ve uygulanması gerekmektedir. CSS Kod’a, MSC/Circ.664, MSC/Circ.691, MSC/Circ.740, MSC/Circ.812 ve MSC/Circ.1026 ve MSC/Circ.1352 sirkülerleri ile değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.

 

  1. Konteyner Bağlama İşlemleri Sırasında Personel Emniyetinin Sağlanması Hususunda Tavsiyeler (MSC/Circ.1263)

Gemilerde gerçekleştirilen konteyner bağlama ve çözme işlemleri sırasında olabilecek kazaların önüne geçebilmek amacıyla, konteynerlerin bağlama yöntemleri ve ilgili hususlarda tavsiyeler verilmektedir. Konteyner bağlaması ve çözmesi ile ilgili gemi ve liman personelinin bu sirküler hükümlerine uyum sağlaması gerekmektedir.

 

  1. Yük Bağlama Kılavuzu’nun Hazırlanması İçin Güncellenmiş Rehber (MSC.1/Circ.1353)

 

Yük bağlama kılavuzları, münhasıran katı ve sı vı dökme yük ta şıyan gemiler haricinde tüm gemi cinsleri için zorunlu olup İdare tarafından (veya İdare adına hareket eden tanınmış kuruluşlarca) onaylanması gerekmektedir. Kılavuz, CSS Kod hükümlerini de dikkate almak suretiyle, konteyner gemileri için yük bağlama kılavuzlarında bulunacak konteynerlerin bağlanması hususundaki tavsiyeleri de içermektedir.

 

Bu çerçevede, yüklerin emniyetli istifi ve bağlanması konularında; gemi donatanlarının, gemi işleticilerinin, gemi kaptanlarının, liman işleticilerinin, göndericilerin ve yükleyicilerin, yükleme veya boşaltma işini yüklenenlerin (stevedore), yük birimi ve aracı imalatçılarının, gemi inşa tesislerinin ve diğer ilgililerin yukarıda belirtilen IMO sirkülerlerini uygulamaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Suat Hayri AKA

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı V.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İ.Hakkı GEDİKOĞLU Gemi Sürvey Uzmanı

Telefon: (0312) 2032000 / 3912

Faks:(0312) 231 51 89

 

E-posta: ihgedikoglu@udhb.gov.tr

Elektronik Ağ: www.tmkt.gov.tr

 

 

 

 

 

 

         

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜNE DÖN